Comisia Europeană

Decizia nr. 383/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții universali și detergenții pentru instalații sanitare
[notificată cu numărul C(2011) 4442]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2011/383/UE)
Număr celex: 32011D0383

Modificări (1)

În vigoare de la 19 iulie 2011 până la 11 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE în funcție de categoriile de produse.

(3) Prin Decizia 2005/344/CE a Comisiei (2) s-au stabilit criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, pentru detergenți universali și detergenți pentru instalații sanitare, care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

___________

(2) JO L 115, 4.5.2005, p. 42.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. Noile criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente trebuie să fie valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2005/344/CE trebuie înlocuită.

(6) Trebuie să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru detergenți universali și detergenți pentru instalații sanitare pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2005/344/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea respectării criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorilor trebuie să li se permită să depună cereri pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2005/344/CE sau pe baza criteriilor stabilite în prezenta decizie, până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse "detergenți universali și detergenți pentru instalații sanitare" cuprinde detergenții universali, detergenții pentru geamuri și detergenții pentru instalații sanitare:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...