Comisia Europeană

Decizia nr. 381/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru lubrifianți
[notificată cu numărul C(2011) 4447]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2011/381/UE)
Număr celex: 32011D0381

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iulie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetare ecologică,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE în funcție de categoriile de produse.

(3) Decizia 2005/360/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru lubrifianți, care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

___________

(2) JO L 118, 5.5.2005, p. 26.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. Noile criterii, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile timp de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2005/360/CE trebuie înlocuită.

(6) Trebuie să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru lubrifianți pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2005/360/CE, astfel încât aceștia să aibă timp suficient să își adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorii trebuie să poată depune cereri pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2005/360/CE sau pe baza criteriilor stabilite în prezenta decizie, până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse "lubrifianți" conține:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...