Comisia Europeană

Recomandarea nr. 766/2011 cu privire la procedura de recunoaștere a centrelor de formare și a examinatorilor pentru mecanici de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2011/766/UE)
Număr celex: 32011H0766

Modificări (...)

În vigoare de la 29 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Pentru a atinge un nivel corespunzător şi comparabil de calitate a formării şi examinării mecanicilor de locomotivă şi a mecanicilor de locomotivă candidaţi, în vederea certificării acestora în toate statele membre, se recomandă utilizarea unor condiţii şi proceduri comune la nivelul Uniunii în ceea ce priveşte atât procedurile de recunoaştere a centrelor de formare şi a examinatorilor pentru mecanicii de locomotivă şi mecanicii de locomotivă candidaţi, cât şi cerinţele calitative care trebuie îndeplinite pentru examinare.

(2) Formarea şi examinările trebuie realizate în mod corespunzător şi la un nivel de calitate rezonabil şi comparabil în toate statele membre, pentru a permite acceptarea reciprocă a examinărilor.

(3) Declaraţia de recunoaştere trebuie să indice domeniile de competenţă în care este recunoscut centrul de formare în vederea furnizării de cursuri de formare şi domeniile în care este recunoscut examinatorul în vederea examinării mecanicilor de locomotivă. În limitele domeniilor de competenţă specificate în declaraţia de recunoaştere, centrul de formare recunoscut trebuie autorizat să desfăşoare cursuri de formare şi examinatorul recunoscut trebuie autorizat să realizeze examinări în întreaga Uniune.

(4) În ceea ce priveşte competenţele lingvistice generale ale mecanicilor de locomotivă, este posibil ca autoritatea competentă să nu dispună de experienţa şi competenţele specifice necesare pentru recunoaşterea centrelor de formare şi a examinatorilor în ceea ce priveşte competenţele lingvistice generale ale mecanicilor de locomotivă. În acest caz, statele membre pot accepta certificate de competenţă eliberate de centre de formare care respectă "Cadrul european pentru competenţe lingvistice", stabilit de Consiliul Europei.

(5) În unele statele membre există deja sau urmează să fie înfiinţate centre de examinare care să organizeze examinări pentru mecanicii de locomotivă. În acest caz, statul membru poate delega sarcina de recunoaştere a examinatorilor către centrul de examinare, cu respectarea anumitor condiţii specifice la nivel naţional,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Obiect

1. Prezenta recomandare stabilește practici și proceduri recomandate pentru recunoașterea centrelor de formare care oferă formare profesională mecanicilor de locomotivă și mecanicilor de locomotivă candidați și pentru recunoașterea examinatorilor responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă și a mecanicilor de locomotivă candidați în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

___________

(1) JO L 315, 3.12.2007, p. 51.

Solicitarea recunoașterii unui centru de formare

2. Un centru de formare ar trebui să depună o cerere scrisă de recunoaștere ori de reînnoire sau modificare a recunoașterii la autoritatea competentă din statul membru în care centrul de formare își are sau intenționează să își aibă sediul principal de operațiuni, cu excepția cazului menționat la punctul 6.

3. În cazul în care centrul este format din mai multe entităţi juridice, fiecare dintre entităţile juridice ar trebui să solicite separat recunoaşterea.

4. Cererile ar trebui să includă documente care să ofere dovezi privind îndeplinirea cerințelor stabilite în Directiva 2007/59/CE și în Decizia 2011/765/UE a Comisiei (2).

___________

(2) A se vedea pagina 36 din prezentul Jurnal Oficial.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...