Comisia Europeană

Decizia nr. 765/2011 privind criteriile pentru recunoașterea centrelor de formare implicate în formarea mecanicilor de locomotivă, criteriile pentru recunoașterea examinatorilor responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă și criteriile pentru organizarea examinărilor în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 7966] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0765

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 29 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (1), în special articolul 23 alineatul (3) litera (b) și articolul 25 alineatul (5),

___________

(1) JO L 315, 3.12.2007, p. 51.

întrucât:

(1) Pentru atingerea unui nivel de calitate corespunzător şi comparabil în materie de formare şi de examinare a mecanicilor de locomotivă şi a mecanicilor de locomotivă candidaţi, în vederea certificării acestora în toate statele membre, este necesar să se stabilească criterii comune la nivelul Uniunii atât în privinţa procedurilor de recunoaştere a centrelor de formare, cât şi în privinţa examinatorilor responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă.

(2) Formarea şi examinările trebuie realizate în mod corespunzător şi la un nivel de calitate rezonabil şi comparabil în toate statele membre, pentru a permite acceptarea reciprocă a examinărilor.

(3) Centrele de formare trebuie să fie competente în privinţa activităţilor de formare pe care le desfăşoară. Concret, centrele de formare trebuie să fie competente din punct de vedere tehnic şi operaţional, să fie apte să organizeze cursuri de formare şi să dispună de personalul şi de echipamentele adecvate în acest sens.

(4) Trebuie prevăzute dispoziţii speciale cu privire la centrele de formare care aparţin întreprinderilor feroviare sau la administratorii de infrastructură care solicită certificate sau autorizaţii de siguranţă. În scopul reducerii poverii administrative, este necesar ca statele membre să poată oferi posibilitatea de a combina recunoaşterea acestor centre de formare cu procesul de acordare a certificatelor sau autorizaţiilor de siguranţă.

(5) Examinatorii responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă trebuie să fie calificaţi şi competenţi în ceea ce priveşte materia examinărilor pe care doresc să le desfăşoare. Cerinţele privind nivelul competenţelor unui examinator trebuie să se refere la aspecte precum metodele de examinare, calificările şi aptitudinea pedagogică. Autorităţile competente trebuie să verifice în mod individual dacă o persoană sau o entitate care solicită recunoaşterea ca examinator responsabil cu evaluarea mecanicilor de locomotivă deţine competenţele adecvate pentru desfăşurarea examinărilor în domeniile de competenţă vizate.

(6) Examinatorii responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă trebuie să desfăşoare examinările în mod independent şi imparţial. În acest scop, persoanele sau entităţile care solicită procedura de recunoaştere trebuie să dovedească autorităţii competente că îndeplinesc cerinţele respective.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menţionat la articolul 32 din Directiva 2007/59/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1
Obiectul şi domeniul de aplicare

Prezenta decizie stabilește criteriile pentru recunoașterea centrelor de formare care oferă formare profesională mecanicilor de locomotivă și mecanicilor de locomotivă candidați, pentru recunoașterea examinatorilor responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă și a mecanicilor de locomotivă candidați și pentru organizarea examinărilor în conformitate cu Directiva 2007/59/CE.

Prezenta decizie se aplică

(a) centrelor de formare care oferă mecanicilor de locomotivă şi mecanicilor de locomotivă candidaţi cursuri de formare legate de sarcinile de formare prevăzute la articolul 23 din Directiva 2007/59/CE;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...