Comisia Europeană

Directiva nr. 94/2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere
Număr celex: 32011L0094

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 29 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 8,

___________

(1) JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

întrucât:

(1) Anexa I la Directiva 2006/126/CE stabileşte modelul pe baza căruia statele membre trebuie să introducă permise de conducere naţionale. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, referirea la Comunitate de pe permisul de conducere trebuie înlocuită cu o referire la Uniunea Europeană. De asemenea, modelul trebuie actualizat pentru a reflecta aderarea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană.

(2) În conformitate cu anexa I la Directiva 2006/126/CE, modelul Uniunii Europene de permis de conducere trebuie să indice categoriile de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă.

(3) Având în vedere noile categorii de vehicule introduse de Directiva 2006/126/CE, este necesară actualizarea modelului Uniunii Europene de permis de conducere. În special, au fost introduse şi vor fi aplicabile de la 19 ianuarie 2013 permisele de conducere pentru categoria AM (mopeduri) şi pentru categoria A2 (motociclete). Aşadar, modelul Uniunii Europene de permis de conducere trebuie adaptat.

(4) Prin urmare, Directiva 2006/126/CE trebuie modificată în consecinţă.

(5) Statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele şi în interesul Uniunii, propriile lor tabele, care să ilustreze, în măsura în care este posibil, concordanţa dintre prezenta directivă şi măsurile de transpunere, şi să le facă publice.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 2006/126/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2
Transpunere

(1) Statele membre adoptă și publică până la 30 iunie 2012 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

Statele membre aplică respectivele dispoziţii de la 19 ianuarie 2013.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...