Comisia Europeană

Decizia nr. 481/2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia tipărită
[notificată cu numărul C(2012) 5364]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2012/481/UE)
Număr celex: 32012D0481

Modificări (...)

În vigoare de la 21 august 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor cu impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcţie de categoriile de produse.

(3) Deoarece produsele chimice utilizate în produsele din hârtie tipărită pot afecta caracterul reciclabil al produselor din hârtie tipărită şi pot prezenta un pericol pentru mediu şi pentru sănătatea umană, este oportună stabilirea unor criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru categoria de produse "hârtie tipărită".

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Categoria de produse "hârtie tipărită" cuprinde produsele din hârtie tipărită cu un conținut de hârtie, carton sau substraturi pe bază de hârtie de cel puțin 90 % din greutate, cu excepția cărților, a cataloagelor, a blocurilor de hârtie, a carnetelor sau a formularelor, care trebuie să aibă un conținut de hârtie, carton sau substraturi pe bază de hârtie de cel puțin 80 % din greutate. Se consideră că inserțiile, copertele și orice parte din hârtie tipărită a hârtiei tipărite finale fac parte din produsul din hârtie tipărită.

(2) Inserțiile prinse de produsul din hârtie tipărită (care nu sunt destinate desprinderii de acesta) trebuie să respecte cerințele din anexa la prezenta decizie. Inserțiile care nu sunt prinse de hârtia tipărită (precum foile volante și autocolantele care pot fi îndepărtate), dar care sunt vândute sau furnizate împreună cu aceasta trebuie să respecte cerințele din anexa la prezenta decizie numai dacă se intenționează plasarea pe acestea a etichetei ecologice a UE.

(3) Categoria de produse "hârtie tipărită" nu include următoarele:

(a) șervețele din hârtie tipărită;

(b) produse din hârtie tipărită utilizate pentru ambalare şi împachetare;

(c) dosare, plicuri, dosare cu inel.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...