Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 473/2012 a Băncii Centrale Europene privind TARGET2-Securities
(reformare)
(BCE/2012/13)
(2012/473/UE)
Număr celex: 32012O0013

Modificări (1)

În vigoare de la 20 iulie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1, 12.1, 17, 18 și 22,

întrucât:

(1) Se efectuează o serie de modificări ale Orientării BCE/2010/2 din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities (1). Pentru claritate, această orientare ar trebui reformată.

___________

(1) JO L 118, 12.5.2010, p. 65.

(2) La 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să analizeze, în colaborare cu depozitarii centrali de valori mobiliare (central securities depositories) (CSD) și cu alți participanți pe piață, posibilitatea înființării unui nou serviciu în Eurosistem pentru decontarea operațiunilor cu valori mobiliare în banii băncii centrale, denumit TARGET2-Securities (T2S). Ca parte a misiunilor Eurosistemului în conformitate cu articolele 17, 18 și 22 din Statutul SEBC, T2S are drept scop facilitarea integrării pieței pentru serviciile posttranzacționare, asigurând decontarea în banii băncii centrale a operațiunilor cu numerar și cu valori mobiliare, în mod centralizat, neutru și fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită CSD să furnizeze propriilor clienți servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate și standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilități de funcționare transfrontalieră. Întrucât furnizarea de bani ai băncii centrale reprezintă o misiune centrală a Eurosistemului, T2S este un serviciu public. Băncile centrale naționale din zona euro (BCN) vor oferi servicii de administrare a garanțiilor și de decontare în banii băncii centrale în T2S.

(3) Articolul 22 din Statutul SEBC mandatează Eurosistemul să "asigure eficiența și soliditatea sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii". În plus, decontarea în banii băncii centrale evită riscurile de lichiditate și este, prin urmare, esențială pentru posttranzacționarea eficientă a valorilor mobiliare, precum și pentru piața financiară în general.

(4) La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a hotărât să lanseze proiectul T2S și să ofere resursele necesare până la finalizarea acestuia. De asemenea, pe baza unei oferte făcute de Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Banca d’Italia (denumite în continuare cele "4BC"), Consiliul guvernatorilor a hotărât ca T2S să fie dezvoltat și operat de către aceste 4BC.

(5) Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2012/6 din 29 martie 2012 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) și de abrogare a Deciziei BCE/2009/6 (2). Comitetul pentru TARGET2-Securities (Comitetul pentru T2S) este un organism de gestionare simplificat din Eurosistem care va elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și va îndeplini sarcini de natură pur tehnică. Mandatul Comitetului pentru T2S, inclus în anexa la Decizia BCE/2012/6, reprezintă unul dintre elementele esențiale ale guvernanței T2S. În același timp, băncile centrale din Eurosistem au încredințat Comitetului pentru T2S anumite atribuții de punere în aplicare, astfel încât acesta să fie operațional pe deplin și să acționeze în numele întregului Eurosistem.

___________

(2) JO L 117, 1.5.2012, p. 13.

(6) Prezenta orientare stabilește în special principiile de bază ale T2S în etapele acestuia de proiectare, dezvoltare și operare. Pe măsură ce Programul T2S este dezvoltat în continuare, aceasta va fi completată de acte juridice și acorduri contractuale suplimentare pentru care răspunderea finală va aparține Consiliului guvernatorilor.

Guvernanța internă a T2S este structurată pe trei niveluri. La primul nivel al guvernanței, competența decizională supremă în legătură cu T2S aparține Consiliului guvernatorilor, care își asumă răspunderea generală pentru Programul T2S și, în temeiul articolului 8 din Statutul SEBC, este organul de decizie pentru întregul Eurosistem. La cel de al doilea nivel al guvernanței, Comitetul pentru T2S a fost înființat pentru a asista organele de decizie ale BCE în vederea asigurării finalizării cu succes și la timp a programului T2S. În cele din urmă, cel de al treilea nivel al guvernanței este asigurat de cele 4BC.

(7) Întrucât serviciile T2S sunt oferite CSD, BCN din afara zonei euro și altor bănci centrale pe bază de acorduri contractuale, este important ca relația cu acestea să fie structurată în ceea ce privește dezvoltarea, migrarea și operarea ulterioară a T2S. În acest sens, au fost înființate un Comitet director pentru CSD (CSD Steering Group) și un Comitet director pentru monedele din afara zonei euro (Non-euro Currencies Steering Group). Grupurile naționale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea și interacțiunea cu furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare în cadrul piețelor lor naționale. Grupul consultativ pentru T2S (T2S Advisory Group) este un forum pentru comunicarea și interacțiunea dintre Eurosistem și participanții externi la T2S.

(8) T2S nu este o întreprindere comercială și nu are scopul de a concura cu CSD sau cu orice alt participant pe piață. Astfel, deși regimul financiar al T2S vizează recuperarea integrală a costurilor, serviciile T2S nu sunt furnizate în scopul obținerii de profit. În ceea ce privește investiția totală în T2S din partea Eurosistemului, a fost luată o decizie internă, iar decizia cu privire la comisioanele percepute pentru serviciile T2S vizează recuperarea integrală a costurilor. În plus, Eurosistemul ar trebui să aplice în mod strict principiul nediscriminării în ceea ce privește CSD și să vizeze asigurarea unor condiții egale pentru CSD care își externalizează platforma de decontare către T2S.

(9) T2S reprezintă un mecanism tehnic care, pe lângă faptul că va fi disponibil pentru decontarea în euro, va fi deschis și pentru BCN din afara zonei euro și pentru alte bănci centrale care ar dori să participe prin asigurarea disponibilității monedei lor pentru decontarea în banii băncii centrale în T2S, astfel cum este prevăzut de prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...