Comisia Europeană

Regulamentul de recunoaștere a unei mențiuni tradiționale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului [Cream – TDT-US-N0017]
Număr celex: 32012R0723

Modificări (...)

În vigoare de la 09 august 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 118u alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

___________

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

întrucât:

(1) Două organizații profesionale reprezentative stabilite în Statele Unite ale Americii, "Wine America" și "California Export Association", au prezentat Comisiei o cerere, primită la 22 iunie 2010, de protecție a mențiunii tradiționale "Cream" în cazul produselor vitivinicole din categoria "3. Vinul licoros" prevăzută în anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 care poartă o denumire de origine enumerată în anexa V la Acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind comerțul cu vin, aprobat prin Decizia 2006/232/CE a Consiliului (2).

___________

(2) JO L 87, 24.3.2006, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...