Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 651/2012 privind emiterea de monede euro
Număr celex: 32012R0651

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iulie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 273, 16.9.2011, p. 2.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 22 mai 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 iunie 2012.

întrucât:

(1) Concluziile Consiliului din 23 noiembrie 1998 și din 5 noiembrie 2002 privind monedele euro destinate colecționării, Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (3), aprobată prin concluziile Consiliului din 10 februarie 2009, și Recomandarea 2010/191/UE a Comisiei din 22 martie 2010 privind domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro (4) recomandă practici privind emiterea de monede euro destinate circulației, inclusiv de monede euro comemorative, consultarea anterioară distrugerii monedelor euro proprii circulației și utilizarea monedelor euro de colecție.

___________

(3) JO L 9, 14.1.2009, p. 52.

(4) JO L 83, 30.3.2010, p. 70.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...