Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 397/2011 privind procedurile de acreditare în materie de mediu și de sănătate și securitate pentru producerea de bancnote euro (BCE/2011/8)
Număr celex: 32011D0397

Modificări (...)

În vigoare de la 05 iulie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 128 alineatul (1) din tratat şi articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Uniune. Acest drept include competenţa de a adopta măsuri pentru protecţia integrităţii bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(2) Politica de mediu a Uniunii se bazează pe principiul integrării aspectelor legate de mediu, astfel cum se prevede la articolul 11 din tratat, conform căruia cerinţele de protecţie a mediului trebuie integrate în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile. Ţinând seama de acest principiu, Eurosistemul promovează un bun management al mediului bazat pe seria de standarde ISO 14000.

(3) În conformitate cu articolul 9 din tratat, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama, printre altele, de cerințele privind protecția sănătății umane. Având în vedere acest principiu, evitarea și minimizarea oricăror riscuri pentru sănătatea și securitatea populației și a lucrătorilor implicați în producerea bancnotelor euro sau a materiilor prime pentru bancnotele euro sunt esențiale pentru Eurosistem. Acesta susține un bun management al sănătății și securității, în conformitate cu politicile Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (1) și cu seria de standarde OHSAS 18000.

___________

(1) Disponibile la http://osha.europa.eu.

(4) Din aceste motive, ar trebui instituite proceduri de acreditare în materie de mediu și de sănătate și securitate care să asigure faptul că sunt acreditați să desfășoare activitatea de producere a bancnotelor euro numai producătorii care respectă cerințele minime în materie de mediu și de sănătate și securitate.

(5) Pentru a monitoriza îndeaproape activitatea producătorilor acreditaţi de bancnote euro şi materii prime pentru bancnotele euro în materie de mediu şi de sănătate şi securitate, BCE trebuie să colecteze în mod periodic date de la aceşti producători cu privire la impactul pe care producerea de către aceştia a bancnotelor euro şi a materiilor prime pentru bancnotele euro îl are asupra mediului şi asupra sănătăţii şi securităţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Definiţii

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a) "BCN" înseamnă banca centrală naţională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b) "materii prime pentru bancnotele euro" înseamnă hârtia, cerneala, folia şi firul folosite pentru producerea de bancnote euro;

(c) "unitate de producţie" înseamnă orice incintă pe care producătorul o foloseşte sau doreşte să o folosească pentru producerea de bancnote euro sau de materii prime pentru bancnotele euro;

(d) "producător" înseamnă orice entitate care este sau doreşte să fie implicată într-o activitate de producere de bancnote euro;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...