Comisia Europeană

Decizia nr. 413/2012 privind stabilirea listelor anuale de priorități pentru elaborarea codurilor de rețea și a orientărilor pentru 2013
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2012/413/UE)
Număr celex: 32012D0413

Modificări (...)

În vigoare de la 09 august 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (1) și Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (2), în special articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(2) JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

întrucât:

CONTEXT

(1) Al treilea pachet de directive și regulamente (denumit în continuare "al treilea pachet legislativ"), astfel cum a fost adoptat în 2009, a intrat în vigoare la 3 martie 2011. Odată cu acest pachet, a intrat în vigoare, de asemenea, un nou sistem de stabilire a codurilor de rețea obligatorii la nivel european.

(2) Primul pas în elaborarea unor coduri de rețea europene obligatorii este stabilirea de către Comisia Europeană a listei anuale a priorităților, în care se identifică domeniile care urmează să fie incluse în elaborarea codurilor de rețea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 ("Regulamentul privind energia electrică") și cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 ("Regulamentul privind gazele naturale"). Pentru stabilirea priorităților, Comisia Europeană trebuie să consulte Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ("ACER"), Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem ("ENTSO") în domeniul respectiv și alte părți interesate relevante. Prezenta decizie specifică prioritățile stabilite de Comisie pe baza rezultatelor consultării publice.

(3) În cadrul Consiliului European din 4 februarie 2011, s-a stabilit anul 2014 ca termen-limită pentru realizarea deplină a pieței interne de energie electrică și gaze naturale. Cel de-al treilea pachet legislativ este un element important în atingerea acestui obiectiv. Cu toate acestea, trebuie să se intensifice eforturile pentru a permite circulația liberă a gazelor naturale și a energiei electrice în întreaga Europă. Codurile de rețea și orientările prevăzute de al treilea pachet legislativ vor furniza normele corespunzătoare pentru a realiza progrese în acest sens.

(4) Pentru planificarea resurselor, este important să se identifice anual domeniile esențiale pentru elaborarea codurilor de rețea și a orientărilor. Îndată ce un domeniu este identificat pentru prima dată drept important, trebuie să se înceapă activități de analiză pentru a stabili în ce măsură este necesară o armonizare. În domeniile esențiale în care se lucrează deja la coduri de rețea și orientări, activitățile vor fi continuate și finalizate.

CONSULTARE PUBLICĂ

(5) Consultarea publică prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din regulamentele privind energia electrică și gazele naturale a avut loc în perioada 8 martie- 16 aprilie 2012. Comisia a primit 18 răspunsuri (3), inclusiv un răspuns din partea unei administrații locale și răspunsuri din partea ENTSO-G și ENTSO-E. Cele mai multe dintre celelalte răspunsuri au venit din partea unor organizații europene de actori din domeniul energetic. La consultarea publică au participat, de asemenea, câteva companii pe cont propriu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...