Comisia Europeană

Regulamentul nr. 607/2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R0607

Modificări (...), Jurisprudență

În vigoare de la 07 iulie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (1), în special articolul 6 alineatul (2) și articolul 8 alineatul (8),

___________

(1) JO L 295, 12.11.2010, p. 23.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 995/2010 îi obligă pe operatori să utilizeze un cadru de proceduri și de măsuri (denumit în continuare "sistem due diligence") în scopul de a reduce la minimum riscul introducerii pe piața internă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor derivate din lemn recoltat ilegal.

(2) Este necesar să se clarifice cazurile în care trebuie furnizate informații cu privire la denumirea științifică completă a speciilor de arbori, la regiunea subnațională în care a fost recoltat lemnul și la concesiunea de recoltare.

(3) Este necesar să se specifice frecvența și natura controalelor pe care autoritățile competente trebuie să le efectueze în ceea ce privește organizațiile de monitorizare.

(4) Protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal obținute cu ocazia controalelor, face obiectul cerințelor prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

___________

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru aplicarea legislației, guvernare și schimburi comerciale în domeniul forestier,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...