Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 14/2010 cuprinzând Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIX
Număr celex: 32011R0014

Modificări (...)

În vigoare de la 28 aprilie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internațional public. Statutul și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Cuprinde toate textele valabile până la:

Completarea 1 la seria de modificări 07 – Data intrării în vigoare: 19 august 2010.

CUPRINS
REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații

6. Încercări

7. Inspecții în timpul și după finalizarea încercărilor statice cu privire la punctele de ancorare a centurii de siguranță

8. Modificări și prelungiri ale omologării de tip a vehiculului

9. Conformitatea producției

10. Sancțiuni în cazul nerespectării conformității producției

11. Instrucțiuni de utilizare

12. Oprirea definitivă a producției

13. Denumirea și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare și ale departamentelor administrative

14. Dispoziții tranzitorii

ANEXE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...