Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 308/2012 privind aderarea Uniunii Europene la Tratatul de prietenie și cooperare în Asia de Sud-Est
Număr celex: 32012D0308

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iunie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37 coroborat cu articolul 31 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 209 şi 212, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) şi alineatul (8) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi a Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) Tratatul de prietenie şi cooperare din Asia de Sud-Est ("tratatul") a fost semnat la 24 februarie 1976 de Republica Indonezia, Malaysia, Republica Filipine, Republica Singapore şi Regatul Thailandei. De la data semnării, următoarele ţări au devenit de asemenea semnatare ale tratatului: Statul Brunei Darussalam, Regatul Cambodgia, Republica Democrată Populară Laos, Birmania/Myanmar, Republica Socialistă Vietnam, Statul Independent Papua-Noua Guinee, Republica Populară Chineză, Republica India, Japonia, Republica Islamică Pakistan, Republica Coreea, Federaţia Rusă, Noua Zeelandă, Mongolia, Uniunea Australiană, Republica Franceză, Republica Democratică a Timorului de Est, Republica Populară Bangladesh, Republica Democratică Socialistă Sri Lanka, Republica Populară Democrată Coreeană, Statele Unite ale Americii, Republica Turcia şi Canada.

(2) Tratatul îşi propune să promoveze pacea, stabilitatea şi cooperarea în regiune. În acest scop, tratatul susţine soluţionarea diferendelor prin mijloace paşnice, menţinerea păcii, prevenirea conflictelor şi consolidarea securităţii în Asia de Sud-Est. Prin urmare, normele şi principiile prevăzute în tratat corespund obiectivelor politicii externe şi de securitate comune a Uniunii.

(3) De asemenea, tratatul asigură consolidarea cooperării în domeniile economic, comercial, social, tehnic şi ştiinţific, precum şi accelerarea creşterii economice în regiune prin promovarea unei utilizări sporite a agriculturii şi a industriilor naţiunilor din Asia de Sud-Est, a expansiunii comerţului lor şi a îmbunătăţirii infrastructurii lor economice. Astfel, tratatul promovează cooperarea cu ţările în curs de dezvoltare din regiune şi cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţări, altele decât cele în curs de dezvoltare.

(4) Consiliul, în reuniunea sa din 4-5 decembrie 2006, a autorizat Președinția și Comisia să negocieze aderarea Uniunii și a Comunității Europene la tratat.

(5) Prin scrisoarea din 7 decembrie 2006, Uniunea şi Comunitatea Europeană au informat Cambodgia, în calitatea sa de coordonator al ASEAN pentru relaţiile cu Uniunea, cu privire la decizia sa de a depune o cerere în vederea aderării la tratat, cu condiţia respectării punctelor de vedere comune exprimate în scrisoare.

(6) La 28 mai 2009, Thailanda, care asigura preşedinţia ASEAN la momentul respectiv, a făcut cunoscut acordul tuturor statelor din Asia de Sud-Est pentru aderarea Uniunii şi a Comunităţii Europene la tratat, sub rezerva intrării în vigoare a celui de al treilea protocol la tratat.

(7) Al treilea protocol la tratat, semnat la 23 iulie 2010, prevede aderarea organizaţiilor regionale la tratat.

(8) Uniunea ar trebui, prin urmare, să adere la tratat după intrarea în vigoare a celui de-al treilea protocol la tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, aderarea Uniunii la Tratatul de prietenie și cooperare în Asia de Sud-Est ("tratatul").

Textele tratatului și cele trei protocoale de modificare ale sale, precum și instrumentul de aderare a Uniunii la tratat, sunt atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...