Comitetul Mixt de Cooperare Vamală SUA-UE

Decizia nr. 290/2012 privind recunoașterea reciprocă a Programului Statelor Unite de parteneriat vămi-comerț împotriva terorismului și a Programului Uniunii Europene privind operatorii economici autorizați
(2012/290/UE)
Număr celex: 32012D0290

Modificări (...)

În vigoare de la 05 iunie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMITETUL MIXT DE COOPERARE VAMALĂ SUA-UE (denumit în continuare "CMCV"),

având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea vamală și asistența reciprocă în domeniul vamal din 28 mai 1997 (denumit în continuare "CMAA") și în special articolul 22 alineatul (2) litera (c);

având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind intensificarea și extinderea domeniului de aplicare a CMAA pentru a include cooperarea privind securitatea containerelor și aspectele conexe încheiat la 28 aprilie 2004;

având în vedere necesitatea de a dezvolta în continuare cooperarea transatlantică și de a asigura securitatea schimburilor comerciale, în special în conformitate cu Cadrul de standarde privind securitatea și facilitarea comerțului mondial al Organizației Mondiale a Vămilor din 2011 (denumit în continuare "cadrul SAFE"), astfel cum poate fi modificat cu acordul Uniunii Europene și al Statelor Unite;

recunoscând că Statele Unite ale Americii (denumite în continuare "SUA") și Uniunea Europeană (denumită în continuare "UE") consideră că securitatea și siguranța vamală, precum și ameliorarea funcționării lanțului internațional de aprovizionare comercială, pot fi îmbunătățite în mod semnificativ prin recunoașterea reciprocă a programelor UE și, respectiv, SUA de parteneriat comercial (denumite în continuare "programele de parteneriat comercial"); Programul de parteneriat vămi-comerț împotriva terorismului (denumit în continuare "C-TPAT") și Programul privind operatorii economici autorizați (denumit în continuare "AEO");

afirmând că programele AEO și C-TPAT funcționează în cadrul SAFE;

constatând că recunoașterea reciprocă permite SUA și UE să faciliteze comerțul pentru operatorii care au investit în siguranța lanțului de aprovizionare și cărora li s-a acordat statutul de membru în AEO sau C-TPAT;

recunoscând că analiza programelor C-TPAT și AEO a arătat că standardele lor de calificare pentru dobândirea calității de membru sunt compatibile;

afirmând că prezenta decizie nu constituie un precedent pentru niciun fel de acorduri sau înțelegeri viitoare între SUA și UE, în special în ceea ce privește prelucrarea, utilizarea și transferul de date sau informații personale sau protecția datelor și a vieții private,

DECIDE:

Secțiunea I Recunoașterea reciprocă și responsabilitatea punerii în aplicare

1. Programele de parteneriat comercial ale UE și SUA sunt reciproc recunoscute ca fiind compatibile, iar membrii fiecărui program sunt tratați în conformitate cu secțiunea III.

2. Autoritățile vamale definite la articolul 1 litera (b) din CMAA (denumite în continuare "autorități vamale") sunt responsabile pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

3. Programele de parteneriat comercial în cauză sunt:

(a) Programul Uniunii Europene privind operatorii economici autorizați (securitate și siguranță sau simplificări vamale/securitate și siguranță)

[Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (1) și Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (2), modificate prin Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și titlul IIA din Regulamentul (CE) nr. 1875/2006 al Comisiei (4)]; precum și

___________

(1) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...