Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 251/2005 privind Carta europeană a cercetătorilor și un Cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012H0251

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iunie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Recomandarea 2005/251/CE a Comisiei se consideră ca făcând parte din Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 13, vol. 48

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 165,

întrucât

(1) În ianuarie 2000 (1) Comisia a considerat necesară instituirea Spațiului de Cercetare European ca fundament al viitoarelor acțiuni ale Comunității în domeniu, în vederea consolidării și structurării unei politici europene în domeniul cercetării.

___________

(1) COM(2000) 6 final, 18.1.2000.

(2) Consiliul European de la Lisabona a stabilit pentru Comunitate obiectivul de a deveni cea mai competitivă şi mai dinamică economie din lume bazată pe cunoaştere până în anul 2010.

(3) În rezoluția sa din 10 noiembrie 2003 (2), Consiliul a abordat aspecte privind profesia și cariera cercetătorilor din Spațiul de Cercetare European și a salutat în mod special intenția Comisiei de a acționa în sensul elaborării unei Carte europene a cercetătorilor și a unui Cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

___________

(2) JO C 282, 25.11.2003, p. 1. Hotărârea Consiliului din 10 noiembrie 2003 (2003/C 282/01 privind profesia și cariera cercetătorilor din Spațiul de Cercetare European).

(4) Potențiala lipsă de cercetători identificată (3), în special în anumite discipline esențiale, va constitui o gravă amenințare la adresa forței inovatoare, a capacității de cunoaștere și a creșterii productivității în viitorul apropiat și ar putea împiedica atingerea obiectivelor Strategiilor de la Lisabona și Barcelona. În consecință, Europa trebuie să își îmbunătățească radical capacitatea de a impulsiona interesul cercetătorilor și să consolideze participarea femeilor cercetător, contribuind la crearea condițiilor necesare unei cariere mai solide și mai atrăgătoare pentru aceștia în sectorul C&D (4).

___________

(3) COM(2003) 226 final și SEC(2003) 489, 30.4.2003.

(4) SEC(2005) 260.

(5) Resursele umane suficiente şi bine dezvoltate în sectorul C&D reprezintă elementul primordial pentru dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice, pentru progresul tehnologic, favorizând creşterea nivelului calităţii vieţii, asigurând bunăstarea cetăţenilor europeni şi contribuind la competitivitatea Europei.

(6) Este necesară introducerea şi punerea în aplicare a unor noi instrumente pentru dezvoltarea carierei cercetătorilor, contribuind, astfel, la îmbunătăţirea perspectivelor unei cariere pentru cercetători în Europa.

(7) Existenţa unor perspective de carieră mai avantajoase şi mai clare contribuie, de asemenea, la adoptarea unei atitudini publice pozitive faţă de profesia de cercetător şi, prin aceasta, încurajează mai multe persoane tinere să îmbrăţişeze o carieră în cercetare.

(8) Obiectivul strategic final al prezentei recomandări este de a contribui la dezvoltarea unei pieţe europene de muncă atractive, deschise şi durabile pentru cercetători, în care condiţiile cadru să permită recrutarea şi păstrarea cercetătorilor de valoare în medii favorabile performanţei şi productivităţii eficiente.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...