Comisia Europeană

Regulamentul nr. 383/2012 de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R0383

Modificări (...)

În vigoare de la 05 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 1 alineatul (2),

___________

(1) JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

întrucât:

(1) Directiva 2006/126/CE stipulează eliberarea unui model comun de permis de conducere în statele membre, inclusiv a unui mediu opţional de depozitare (microcip).

(2) Introducerea unui astfel de microcip în noul model de permis de conducere ar trebui să permită statelor membre să crească și mai mult nivelul protecției antifraudă. Prelucrarea datelor personale trebuie făcută în conformitate cu normele Uniunii prevăzute, printre altele, de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2).

___________

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3) Dacă statele membre aleg să introducă acest microcip în permisul de conducere, implementarea tehnică a acestuia trebuie să îndeplinească anumite cerințe și standarde, în vederea asigurării interoperabilității și a unei rezistențe adecvate împotriva fraudei.

(4) În cazul permiselor de conducere cu microcip trebuie aplicată o procedură de omologare UE de tip pentru a se verifica dacă sunt în conformitate cu standardele respective. Procedura de omologare UE de tip nu trebuie aplicată acelor permise de conducere care nu conţin microcip.

(5) Cerințele tehnice aplicabile permiselor de conducere cu microcip trebuie să se bazeze pe standarde tehnice aprobate la nivel internațional, în special pe standardul 18013 al Organizației Internaționale de Standardizare/Comisiei electrotehnice internaționale (ISO/IEC), care stabilește un cadru pentru formatul și conținutul de date ale unui permis de conducere conform cu normele ISO.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică permiselor de conducere care conțin un microcip și care au fost eliberate în conformitate cu Directiva 2006/126/CE.

Articolul 2
Cerinţe generale

(1) Microcipul și datele pe care le conține acesta, inclusiv toate informațiile opționale sau suplimentare, vor fi în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...