Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 232/2012 de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
Număr celex: 32012D0232

Modificări (...)

În vigoare de la 01 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

___________

(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Printr-o scrisoare înregistrată de Comisie în data de 27 septembrie 2011, România a solicitat autorizarea introducerii unor măsuri speciale privind anumite vehicule rutiere motorizate care derogă de la acele dispoziţii ale Directivei 2006/112/CE care reglementează dreptul persoanei impozabile de a deduce TVA plătită pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii şi de la dispoziţiile care impun plata taxei pentru bunurile unei întreprinderi utilizate în alte scopuri decât cele profesionale.

(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare datată 1 decembrie 2011, cu privire la cererea depusă de România. Printr-o scrisoare datată 5 decembrie 2011, Comisia a informat România că dispune de toate informaţiile necesare pentru a analiza solicitarea.

(3) Articolul 168 din Directiva 2006/112/CE stabileşte dreptul unei persoane impozabile de a deduce TVA percepută pentru furnizarea de bunuri şi servicii pe care le primeşte în vederea utilizării în scopul operaţiunilor sale impozabile. Articolul 26 alineatul (1) litera (a) din acea directivă prevede obligaţia de a plăti TVA atunci când un bun care face parte din activul unei întreprinderi este utilizat în folosul propriu de către persoana impozabilă sau de personalul acesteia sau, mai general, în alte scopuri decât pentru desfăşurarea activităţii întreprinderii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...