Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 235/2012 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) și de abrogare a Deciziei BCE/2009/6 (BCE/2012/6)
Număr celex: 32012D0235

Modificări (1)

În vigoare de la 29 martie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1, 12.1 şi 12.3, precum şi articolele 17, 18 şi 22,

având în vedere Orientarea BCE/2010/2 din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities (1),

___________

(1) JO L 118, 12.5.2010, p. 65.

având în vedere Decizia BCE/2009/6 din 19 martie 2009 privind înființarea Comitetului pentru Programul TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (2),

___________

(2) JO L 102, 22.4.2009, p. 12.

întrucât:

(1) În cadrul reuniunii sale din 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor a decis să analizeze, în colaborare cu depozitarii centrali pentru valori mobiliare (CSD) şi cu alţi participanţi pe piaţă, posibilitatea înfiinţării unui nou serviciu în Eurosistem pentru decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare, denumit TARGET2-Securities (T2S). Printre misiunile sale, în conformitate cu articolele 17, 18 şi 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), Eurosistemul va înfiinţa T2S ca un serviciu bazat pe o platformă unică care să permită decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare şi numerar în mod centralizat, neutru şi fără frontiere la nivel paneuropean, şi care va fi furnizat CSD pentru a le permite acestora să ofere propriilor clienţi servicii de decontare de tip livrare contra plată armonizate şi standardizate în banii băncii centrale într-un mediu tehnic integrat.

(2) La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a hotărât să lanseze T2S şi să ofere resursele necesare până la finalizarea acestuia. Pe baza unei oferte făcute de Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France şi Banca d’Italia (denumite în continuare "4BC"), Consiliul guvernatorilor a hotărât că T2S va fi dezvoltat şi gestionat de aceste bănci centrale naţionale (BCN).

(3) Comitetul pentru Programul T2S a fost înfiinţat ca un organism de gestiune simplificat care să elaboreze propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspecte de importanţă strategică, să îndeplinească sarcini de natură pur tehnică şi să asigure organizarea efectivă şi eficientă a T2S care să implice atât participanţii interni, cât şi pe cei externi.

(4) În conformitate cu principiul descentralizării prevăzut la articolul 12.1 din Statutul SEBC, în măsura posibilă şi adecvată, BCN desfăşoară operaţiuni care fac parte din misiunile Eurosistemului. Prin urmare, băncile centrale din Eurosistem vor încredinţa Comitetului pentru T2S anumite misiuni astfel încât acesta să fie pe deplin funcţional şi să acţioneze în numele Eurosistemului ca ansamblu.

(5) În conformitate cu cadrul de guvernanţă pentru T2S, Comitetul pentru T2S va înlocui Comitetul pentru Programul T2S.

(6) Prin urmare, Decizia BCE/2009/6 ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiții

Termenii utilizați în prezenta decizie au sensul stabilit în Orientarea BCE/2010/2 și în Acordul-cadru privind T2S aprobat de Consiliul guvernatorilor la 17 noiembrie 2011.

Articolul 2
Comitetul pentru T2S

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...