Comitetul Mixt

Decizia nr. 179/2011 privind anumite aspecte ale achizițiilor publice
Număr celex: 32012D0179

Modificări (...)

În vigoare de la 03 aprilie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind anumite aspecte ale achiziţiilor publice (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

La 1 mai 2004, Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă au devenit state membre ale Uniunii Europene.

La 1 ianuarie 2007, Republica Bulgaria şi România au devenit state membre ale Uniunii Europene.

La 9 decembrie 2008, Comisia a adoptat o Decizie de modificare a anexelor la Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziții, în ceea ce privește listele de entități contractante și de autorități contractante (1).

___________

(1) JO L 349, 24.12.2008, p. 1.

Este necesară modificarea anexelor la acord pentru a se ţine seama de extinderea Uniunii şi de creşterea subsecventă a oportunităţilor reciproce în ceea ce priveşte achiziţiile publice care pot fi realizate în temeiul acordului.

Este necesar să se modifice anexele la acord pentru a se actualiza listele entităţilor contractante enumerate în acestea.

Este necesar, de asemenea, să se modifice anexa I la acord pentru a se ţine seama de introducerea de norme în materie de concurenţă pe pieţele serviciilor de telecomunicaţii din Uniune şi din Confederaţia Elveţiană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Anexele I A, II A, III A și IV A la acord se înlocuiesc respectiv cu textul care figurează în anexele I, II, III și IV la prezenta decizie.

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 21 octombrie 2011.

Pentru Comitetul mixt privind achizițiile publice
Președintele
Erik Nooteboom
Șeful delegației părții care nu exercită funcția de președinte
Didier Chambovey

ANEXA I

"

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...