Comisia Europeană

Decizia nr. 199/2012 privind funcția și termenii de referință ai consilierului-auditor din anumite proceduri comerciale
Număr celex: 32012D0199

Modificări (...)

În vigoare de la 19 aprilie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul de procedură al Comisiei (1), în special articolul 22,

___________

(1) JO L 55, 5.3.2010, p. 60.

întrucât:

(1) Dreptul la o bună administrare constituie un principiu consacrat al legislației Uniunii Europene, care cuprinde drepturile procedurale ale părților interesate implicate în proceduri administrative, al căror rezultat ar putea afecta interesele acestora.

(2) Acest principiu al dreptului Uniunii Europene este prevăzut la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2). Drepturile prevăzute la articolul 41 alineatele (1) și (2) din cartă pentru o persoană ale cărei interese sunt afectate de o procedură comercială sunt, de asemenea, menționate în mod explicit sau, deoarece sunt principii generale de drept, ar trebui să se aplice prin Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (3), Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (4), Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor (5), Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (6), Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (7), Regulamentul (CE) nr. 385/96 al Consiliului din 29 ianuarie 1996 privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (8), Regulamentul (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind protecția împotriva subvenționării și practicilor tarifare neloiale ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii operatorilor de transport aerian comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare (9), Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate începând de la 1 ianuarie 2009 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (10), Regulamentul (CE) nr. 1515/2001 al Consiliului din 23 iulie 2001 privind măsurile pe care Comunitatea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții (11), și prin Regulamentul (CE) nr. 427/2003 al Consiliului din 3 martie 2003 privind un mecanism de salvgardare tranzitoriu aplicabil importurilor de anumite produse din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 519/94 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (12).

___________

(2) JO C 83, 30.3.2010, p. 391.

(3) JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(4) JO L 188, 18.7.2009, p. 93.

(5) JO L 84, 31.3.2009, p. 1.

(6) JO L 185, 17.7.2009, p. 1.

(7) JO L 349, 31.12.1994, p. 71.

(8) JO L 56, 6.3.1996, p. 21.

(9) JO L 162, 30.4.2004, p. 1.

(10) JO L 211, 6.8.2008, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...