Comisia Europeană

Decizia nr. 119/2012 de stabilire a normelor privind orientările referitoare la colectarea datelor, precum și la întocmirea documentelor de referință BAT și la asigurarea calității acestora prevăzute în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2012) 613] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012D0119

Modificări (...)

În vigoare de la 02 martie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 13 alineatul (3),

___________

(1) JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

întrucât:

(1) Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede obligația Comisiei de a organiza un schimb de informații între aceasta și statele membre, industriile implicate și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului, în scopul facilitării întocmirii documentelor de referință pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT - best available techniques) definite la articolul 3 alineatul (11) din directiva respectivă.

(2) În temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE, schimbul de informații trebuie să vizeze, între altele, performanțele instalațiilor și ale tehnicilor, monitorizarea aferentă, precum și cele mai bune tehnici disponibile și tehnicile emergente.

(3) Decizia Comisiei din 16 mai 2011 privind instituirea unui forum pentru schimbul de informații conform articolului 13 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (2) a stabilit crearea unui grup format din reprezentanți ai statelor membre, industriile implicate și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului.

___________

(2) JO C 146, 17.5.2011, p. 3.

(4) În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE, la 13 septembrie 2011 Comisia a obținut avizul (3) forumului respectiv cu privire la ghiduri referitoare la colectarea datelor și la ghiduri privind întocmirea documentelor de referință BAT și asigurarea calității acestora, inclusiv a caracterului adecvat al conținutului și formatului acestora, și a pus la dispoziția publicului acest aviz.

___________

(3) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article.

(5) Măsurile prevăzute prin prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa la prezenta decizie se prezintă ghidurile privind colectarea datelor și întocmirea documentelor de referință BAT și asigurarea calității acestora, inclusiv în ceea ce privește caracterul adecvat al conținutului și al formatului acestora, menționate la articolul 13 alineatul (3) literele (c) și (d) din Directiva 2010/75/UE.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...