Comisia Europeană

Decizia nr. 88/2012 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean [notificată cu numărul C(2012) 172] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012D0088

În vigoare de la 14 martie 2012 până la 04 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Decizia 2006/679/CE a Comisiei din 28 martie 2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional (2) a stabilit specificațiile tehnice de interoperabilitate ("STI-uri") referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional.

___________

(2) JO L 284, 16.10.2006, p. 1.

(2) Decizia 2006/860/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (3) stabilește STI-urile referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

___________

(3) JO L 342, 7.12.2006, p. 1.

(3) Atât pentru sistemul feroviar convențional, cât și pentru sistemul feroviar de mare viteză, trebuie să fie identice cerințele esențiale, specificațiile tehnice și funcționale, elementele constitutive și interfețele de interoperabilitate, precum și procedurile pentru evaluarea conformității sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate sau pentru verificarea "CE" a subsistemelor de control-comandă și semnalizare.

(4) Strategiile de implementare trebuie să rămână specifice fiecărui tip de rețea, iar cerințele existente pentru rețeaua feroviară transeuropeană convențională și pentru rețeaua feroviară transeuropeană de mare viteză trebuie să rămână neschimbate. Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția") a primit un mandat-cadru pentru îndeplinirea anumitor activități în acest sens.

(5) La 31 ianuarie 2011, agenția a emis recomandarea sa cu privire la specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemele "control-comandă și semnalizare" ale sistemului feroviar transeuropean (4). Prezenta decizie se bazează pe recomandarea respectivă.

___________

(4) ERA/REC/2011-03/ERTMS.

(6) Prin urmare, din motive de claritate, Deciziile 2006/679/CE și 2006/860/CE trebuie înlocuite prin prezenta decizie.

(7) Modificările introduse cu privire la cerințele de siguranță (secțiunea 4.2.1 din anexa III) se bazează pe analiza potrivit căreia textul specificațiilor tehnice de interoperabilitate în vigoare referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare (STI CCS) lasă loc interpretărilor. Modificările introduse nu au niciun impact negativ asupra nivelului general de siguranță.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...