Comisia Europeană

Decizia nr. 63/2011 privind ajutorul de stat SA. 30931 (C/11) – România Schema de ajutor privind dezvoltarea infrastructurii de transport aerian [notificată cu numărul C(2011) 7863] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012D0063

Modificări (...)

În vigoare de la 02 februarie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special, articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) Prin notificarea electronică din data de 17 mai 2010, autoritățile române au notificat Comisiei, în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare "TFUE"), o schemă de ajutor prin care se acordă sprijin din fonduri de stat în beneficiul aeroporturilor regionale. Notificarea a fost înregistrată cu numărul de caz N 185/10.

(2) La 23 iunie 2010, 7 octombrie 2010, 3 decembrie 2010 și 17 martie 2011, Comisia a solicitat informații suplimentare privind măsura propusă. La 22 iulie 2010, 27 octombrie 2010, 20 ianuarie 2011 și 5 aprilie 2011, autoritățile române au furnizat informațiile solicitate.

(3) La 15 septembrie 2010, autoritățile române au informat Comisia cu privire la anumite modificări ale schemei notificate, în special în ceea ce privește numărul beneficiarilor.

(4) Prin scrisoarea din 24 mai 2011, Comisia a informat România cu privire la decizia de a iniția procedura oficială de investigare stabilită la articolul 108 alineatul (2) din TFUE în legătură cu ajutorul notificat și cu alte măsuri luate în beneficiul aeroporturilor (denumită în continuare "decizia de inițiere a procedurii") (1). Ulterior, Comisia a adoptat o rectificare a deciziei respective, în data de 23 iunie 2011.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...