Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 67/2010 privind emisiunea de bancnote euro (reformare) (BCE/2010/29) (2011/67/UE)
Număr celex: 32011D0067

Modificări (...)

În vigoare de la 09 februarie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 16,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 128 alineatul (1) din tratat și al articolului 16 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) este singurul împuternicit să autorizeze emisiunea de bancnote euro în cadrul Uniunii. În temeiul acelorași dispoziții, BCE și BCN pot emite bancnote euro, acestea fiind singurele bancnote cu statut de mijloc legal de plată în statele membre a căror monedă este euro. Legislația Uniunii a prevăzut un sistem format dintr-o pluralitate de emitenți de bancnote. BCE și BCN emit bancnotele euro.

(2) În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro, la 1 ianuarie 2002, BCE și BCN au pus în circulație bancnote cu valoare nominală exprimată în euro. Bancnotele euro constituie expresia aceleiași monede unice și fac obiectul unui regim juridic unitar.

(3) Emisiunea de bancnote euro nu trebuie să fie supusă unor limite cantitative sau de alt tip, având în vedere faptul că punerea în circulație a bancnotelor este un proces determinat de cerere.

(4) Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro conține norme comune privind bancnotele euro. BCE a stabilit specificații tehnice comune pentru bancnotele euro și măsuri de control al calității în vederea asigurării respectării acestor specificații. În consecință, toate bancnotele euro au același aspect fizic și același grad de calitate și nu există nicio distincție între bancnotele cu aceeași valoare nominală.

(5) Toate bancnotele euro trebuie să facă obiectul unor condiții identice de acceptare și prelucrare de către membrii Eurosistemului, indiferent de membrul care le-a pus în circulație. Practica repatrierii la banca centrală emitentă a bancnotelor cu valoare nominală exprimată în unități din moneda națională nu se aplică bancnotelor euro. Regimul de emisiune a bancnotelor euro se bazează pe principiul nerepatrierii bancnotelor euro.

(6) În temeiul articolului 29.1 din Statutul SEBC, fiecărei bănci centrale membre a Sistemului European al Băncilor Centrale i se atribuie o pondere în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE, astfel cum este prevăzut în Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene; această pondere se determină în funcție de populație și de produsul intern brut al fiecărui stat membru și reglementează contribuțiile la capitalul BCE, transferurile activelor din rezervele valutare ale BCN către BCE, alocarea venitului monetar al BCN și distribuirea profiturilor și suportarea în comun a pierderilor BCE.

(7) Bancnotele euro sunt mijloace legale de plată în toate statele membre a căror monedă este euro, circulă în mod liber în cadrul zonei euro, sunt reemise de membrii Eurosistem și pot fi păstrate sau utilizate și în afara zonei euro. Prin urmare, elementele de pasiv aferente emisiunii valorii totale de bancnote euro în circulație ar trebui alocate membrilor Eurosistemului conform unui criteriu obiectiv. Un criteriu adecvat este cota fiecărei BCN din capitalul vărsat al BCE. Această cotă este rezultatul aplicării proporționale în privința BCN a grilei de repartiție pentru subscrierea capitalului prevăzută la articolul 29.1 din Statutul SEBC. Întrucât acest criteriu nu se aplică în ceea ce privește BCE, cota procentuală de bancnote euro care urmează să fie emise de către BCE urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...