Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 65/2011 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (reformare) (BCE/2010/21)
Număr celex: 32011D0065

În vigoare de la 09 februarie 2011 până la 30 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 26.2,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2006/17 din 10 noiembrie 2006 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene a fost modificată substanțial de mai multe ori. Modificări suplimentare urmează a fi adoptate, în special cu privire la acoperirea riscului ratei dobânzii, această decizie ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) Orientarea BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale, la care face trimitere Decizia BCE/2006/17, a fost reformată și abrogată de Orientarea BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

(1) Termenii definiți la articolul 1 din Orientarea BCE/2010/20 au același înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta decizie.

(2) Alți termeni tehnici folosiți în prezenta decizie au același înțeles cu termenii din anexa II la Orientarea BCE/2010/20.

Articolul 2 Domeniul de aplicare

Normele prevăzute în prezenta decizie se aplică conturilor anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE), care includ bilanțul, elementele înscrise în registrele BCE în afara bilanțului, contul de profit și pierdere, precum și anexele la conturile anuale ale BCE.

Articolul 3 Principii contabile fundamentale

Principiile contabile fundamentale definite la articolul 3 din Orientarea BCE/2010/20 se aplică și în sensul prezentei decizii.

Articolul 4 Înregistrarea elementelor de activ și pasiv

Un activ/pasiv financiar sau de alt tip este recunoscut în bilanțul BCE numai în conformitate cu articolul 4 din Orientarea BCE/2010/20.

Articolul 5 Metoda de înregistrare economică și metoda de înregistrare la data decontării

Normele prevăzute la articolul 5 din Orientarea BCE/2010/20 se aplică la prezenta decizie.

CAPITOLUL II
STRUCTURA BILANȚULUI ȘI NORMELE DE EVALUARE A ELEMENTELOR DIN BILANȚ

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...