Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 68/2011 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (reformare)
(BCE/2010/20) (2011/68/UE)
Număr celex: 32011O0068

În vigoare de la 09 februarie 2011 până la 30 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 12.1, 14.3 și 26.4,

având în vedere contribuția adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE) în conformitate cu articolul 46.2 a doua și a treia liniuță din Statutul SEBC,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (1) a fost modificată substanțial de mai multe ori și urmează să fie adoptate modificări suplimentare, în special cu privire la acoperirea riscului ratei dobânzii și reevaluarea deținerilor de DST, această decizie ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) În temeiul articolului 15 din Statutul SEBC, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) are obligații de raportare.

(3) În temeiul articolului 26.3 din Statutul SEBC, Comitetul executiv al BCE întocmește un bilanț consolidat al SEBC în scopuri analitice și operaționale.

(4) În temeiul articolului 26.4 din Statutul SEBC, în vederea aplicării articolului 26 Consiliul guvernatorilor BCE stabilește normele necesare pentru standardizarea procedurilor contabile și a raportării financiare pentru operațiunile întreprinse de BCN.

(5) Este necesară armonizarea datelor care sunt prezentate în situațiile financiare anuale publicate ale BCN și care privesc bancnotele euro aflate în circulație, remunerarea creanțelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem care rezultă din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului și venitul monetar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Definiții

(1) În sensul prezentei orientări:

(a) "BCN" (NCB) înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b) "scopuri contabile și de raportare financiară ale Eurosistemului" (Eurosystem accounting and financial reporting purposes) înseamnă obiectivele pentru care BCE elaborează situațiile financiare enumerate în anexa I, în conformitate cu articolele 15 și 26 din Statutul SEBC;

(c) "entitate raportoare" (reporting entity) înseamnă BCE sau o BCN;

(d) "dată de reevaluare trimestrială" (quarterly revaluation date) înseamnă data corespunzătoare ultimei zile calendaristice a unui trimestru;

(e) "consolidare" (consolidation) înseamnă procesul contabil prin care datele financiare ale diferitelor entități juridice distincte sunt agregate ca și cum acestea ar forma o singură entitate;

(f) "anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro" (cash changeover year) înseamnă perioada de 12 luni de la data la care monedele și bancnotele euro dobândesc statutul de mijloc legal de plată într-un stat membru a cărui monedă este euro;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...