Comisia Europeană

Decizia nr. 890/2011 de stabilire a normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea rețelei de autorități naționale responsabile cu e-sănătatea
Număr celex: 32011D0890

Modificări (...)

În vigoare de la 28 decembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (1), în special articolul 14 alineatul (3),

___________

(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 45.

întrucât:

(1) Prin articolul 14 din Directiva 2011/24/UE, Uniunii îi este delegată sarcina de a sprijini şi facilita cooperarea şi schimbul de informaţii între statele membre care operează în cadrul unei reţele voluntare care interconectează autorităţile naţionale responsabile de e-sănătate desemnate de statele membre ("reţeaua de e-sănătate").

(2) În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2011/24/UE, Comisia are obligaţia de a adopta normele necesare pentru înfiinţarea, gestionarea şi funcţionarea transparentă a reţelei de e-sănătate.

(3) Participarea la reţeaua de e-sănătate fiind facultativă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adera oricând. Din motive organizatorice, statele membre care doresc să participe trebuie să informeze Comisia în avans cu privire la această intenţie.

(4) Datele cu caracter personal ale reprezentanților statelor membre, ale experților și ale observatorilor participanți la rețea ar trebui tratate în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2), precum și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (3).

___________

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...