Comisia Europeană

Decizia nr. 29/2012 privind conformitatea standardului EN 60065:2002/A12:2011 "Aparate electronice audio, video și similare – Cerințe de siguranță" și a standardului EN 60950-1:2006/A12:2011 "Echipamente de tehnologia informației – Siguranță – Partea 1: Cerințe generale" cu cerința generală în materie de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și privind publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2012) 55] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012D0029

Modificări (...)

În vigoare de la 17 ianuarie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...