Comisia Europeană

Decizia nr. 391/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru saltelele de pat [notificată cu numărul C(2014) 4083] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0391

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcție de grupele de produse.

(3) Decizia 2009/598/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru saltelele de pat, care sunt valabile până la 30 iunie 2014.

(4) Pentru a reflecta mai bine cel mai înalt nivel atins pe piață pentru această grupă de produse și pentru a ține seama de inovările din ultimii ani, se consideră oportun să se modifice sfera grupei de produse și să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(5) Criteriile revizuite, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse. Criteriile respective vizează utilizarea materialelor produse într-un mod mai sustenabil (conform unei abordări bazate pe analiza ciclului de viață), limitarea utilizării compușilor periculoși, a nivelurilor de reziduuri periculoase și a contribuției saltelelor de pat la poluarea aerului din încăperi, precum și promovarea unui produs mai sustenabil și de calitate superioară, ușor de reparat și de demontat.

(6) Prin urmare, Decizia 2009/598/CE ar trebui înlocuită prin prezenta decizie.

(7) Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru saltelele de pat pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/598/CE, astfel încât aceștia să aibă timp suficient să își adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse "saltele de pat" cuprinde produsele constând într-un înveliș de pânză umplut cu materiale de umplere, care pot fi așezate pe o structură de pat existentă sau pot fi proiectate pentru a fi utilizate fără suport, pentru a asigura o suprafață de dormit sau odihnă în spații interioare.

(2) Grupa de produse nu cuprinde somierele din lemn, somierele tapițate, saltelele gonflabile, saltelele cu apă și saltelele clasificate în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...