Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 699/2014 privind designul pentru logoul comun destinat identificării persoanelor care oferă medicamente spre vânzare la distanță către populație și cerințele tehnice, electronice și criptografice pentru verificarea autenticității acestuia (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R0699

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, în special articolul 85c alineatul (3),

întrucât:

(1) Articolul 85c alineatul (3) din Directiva 2001/83/CE prevede crearea unui logo comun care să poată fi recunoscut în întreaga Uniune și care să permită identificarea statului membru în care este stabilită persoana care oferă medicamente spre vânzare la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale.

(2) În conformitate cu articolul 85c alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/83/CE, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare pentru a armoniza funcționarea logoului comun în ceea ce privește cerințele tehnice, electronice și criptografice pentru verificarea autenticității logoului comun. Aceste cerințe ar trebui să asigure un nivel ridicat de securitate și să prevină orice utilizare frauduloasă a logoului.

(3) În conformitate cu articolul 85c alineatul (1) litera (d) punctul (iii), verificarea autenticității logoului comun se face prin intermediul unei legături hyperlink între logo și datele persoanei autorizate sau îndreptățite să ofere medicamente spre vânzare la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale care figurează pe lista la care se face referire la articolul 85c alineatul (4) litera (c). Prin urmare, aceste legături hyperlink ar trebui să fie permanente și securizate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...