Consiliul de Supraveghere al Băncii Centrale Europene

Regulamentul de procedură al Consiliului de Supraveghere al Băncii Centrale Europene
Număr celex: 32014Q0621(01)›

Modificări (...)

În vigoare de la 21 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 26 alineatul (12),

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene, în special articolul 13d,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1 Natura suplimentară

Prezentul regulament de procedură suplimentează Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același înțeles ca în Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

CAPITOLUL I CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Articolul 2 Reuniunile Consiliului de supraveghere

2.1. Consiliul de supraveghere stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui. În principiu, Consiliul de supraveghere se întrunește la intervale regulate, în conformitate cu un calendar pe care îl stabilește din timp, înainte de începutul fiecărui an calendaristic.

2.2. Președintele convoacă o reuniune a Consiliului de supraveghere în cazul în care cel puțin trei membri ai acestuia prezintă o cerere în acest sens.

2.3. De asemenea, președintele poate convoca reuniuni ale Consiliului de supraveghere ori de câte ori consideră necesar. În aceste cazuri, acest lucru este specificat în nota de însoțire.

2.4. La cererea președintelui, deliberările Consiliului de supraveghere pot avea loc și sub formă de teleconferință, dacă nu se opun cel puțin trei membri ai Consiliului de supraveghere.

Articolul 3 Participarea la reuniunile Consiliului de supraveghere

3.1. Cu excepția cazurilor prevăzute în continuare, participarea la reuniunile Consiliului de supraveghere este deschisă numai membrilor acestuia și, atunci când autoritatea națională competentă nu este banca centrală națională, reprezentantului băncii centrale naționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...