Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 113 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea farurilor de autovehicule care emit o lumină de întâlnire simetrică sau o lumină de drum sau ambele și sunt echipate cu lămpi cu filament, surse de lumină cu descărcare în gaz sau module LED
Număr celex: 42014X0614(02)

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 3 la seria 01 de amendamente la regulament - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

DOMENIUL DE APLICARE (1) (2),

(1) Modul de aplicare a farurilor este descris în regulamentele privind instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă.

(2) Nicio prevedere din prezentul regulament nu împiedică o parte contractantă la acord, care aplică prezentul regulament, să interzică combinarea unui far care încorporează un dispersor din material plastic, omologat în temeiul prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic de curățare a farurilor (cu ștergătoare).

Prezentul regulament se aplică farurilor pentru vehiculele din categoriile L și T (3).

(3) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2.

1. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

1.1. "dispersor" înseamnă elementul cel mai exterior al farului (unității) care transmite lumina prin suprafața iluminantă;

1.2. "acoperire" înseamnă orice produs sau produse aplicate într-unul sau mai multe straturi pe suprafața exterioară a unui dispersor;

1.3. "faruri de diferite tipuri" înseamnă faruri care diferă între ele în privința unor aspecte esențiale, precum:

1.3.1. denumirea comercială sau marca;

1.3.2. caracteristicile sistemului optic;

1.3.3. includerea sau eliminarea unor componente care pot modifica rezultatele optice prin reflexie, refracție, absorbție și/sau deformare în timpul funcționării;

1.3.4. tipul luminii furnizate (lumină de întâlnire, lumină de drum sau ambele);

1.3.5. categoria lămpii (lămpilor) cu filament, sursa de lumină cu descărcare în gaz sau codul (codurile) de identificare specific(e) modulului de sursă de lumină;

1.4. "faruri din clase diferite" (A sau B sau C sau D sau E) înseamnă faruri pentru care sunt valabile dispoziții fotometrice speciale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...