Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 130 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Prescripții uniforme referitoare la omologarea autovehiculelor în ceea ce privește sistemul de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație (LDWS - Lane Departure Warning System)
Număr celex: 42014X0618(01)

Modificări (...)

În vigoare de la 18 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Data intrării în vigoare: 9 iulie 2013

1. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică sistemului de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație al vehiculelor din categoriile M2, N2, M3 și N3 (1).

(1) În conformitate cu secțiunea 2 din Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles - R.E.3) (documentul TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2) - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/ wp29resolutions.html

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "omologarea unui tip de vehicul" înseamnă întreaga procedură prin care o parte contractantă la acord certifică faptul că un tip de vehicul îndeplinește cerințele tehnice ale prezentului regulament;

2.2. "tip de vehicul în ceea ce privește sistemul de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație" înseamnă o categorie de vehicule care nu prezintă între ele diferențe privind elemente esențiale precum:

(a) marca sau denumirea comercială a producătorului;

(b) caracteristicile vehiculului care influențează semnificativ performanțele sistemului de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație;

(c) tipul și construcția sistemului de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație;

2.3. "sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație (LDWS)" înseamnă un sistem care avertizează conducătorul auto cu privire la o deviere neintenționată a vehiculului în afara culoarului său de rulare;

2.4. "bandă" înseamnă unul dintre segmentele longitudinale în care este divizată o șosea (după cum se arată în anexa 3);

2.5. "marcaje vizibile de separare a benzilor de circulație" înseamnă elemente de delimitare plasate pe marginile benzii de circulație, care sunt vizibile pentru conducătorul auto în timpul deplasării (de exemplu, care nu sunt acoperite de zăpadă etc.);

2.6. "viteză de traversare" înseamnă viteza cu care vehiculul de încercare se apropie în unghi drept de marcajul vizibil al benzii de circulație în momentul în care este emis avertismentul;

2.7. "spațiu comun" înseamnă o zonă în care pot fi afișate două sau mai multe funcții de informare (de exemplu, simboluri), însă nu în același timp.

3. CEREREA DE OMOLOGARE

3.1. Cererea de omologare a unui tip de vehicul cu privire la propriul LDWS se înaintează de către producătorul vehiculului sau de către reprezentantul său autorizat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...