Comisia Europeană

Decizia nr. 350/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse textile [notificată cu numărul C(2014) 3677] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0350

Modificări (1)

În vigoare de la 03 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcție de grupele de produse.

(3) Decizia 2009/567/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru produsele textile, care sunt valabile până la 30 iunie 2014.

(4) Pentru a reflecta mai bine stadiul actual al tehnologiei de pe piață pentru această grupă de produse și pentru a ține seama de inovațiile apărute după adoptarea deciziei menționate anterior, se consideră oportun să se modifice sfera grupei de produse și să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(5) Criteriile au în special obiectivul de a identifica produsele care au un impact mai scăzut asupra mediului pe durata ciclului lor de viață, cu ameliorări specifice pentru ca acestea: să provină din forme mai durabile de agricultură și silvicultură, să fie fabricate utilizând mai eficient resursele și energia, prin procese mai curate și mai puțin poluante și utilizând mai puține substanțe periculoase, și să fie concepute și specificate pentru a fi de înaltă calitate și durabile. Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE produselor textile sunt stabilite pentru aspectele menționate anterior, iar produsele cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește aspectele respective ar trebui promovate. Prin urmare, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru grupa de produse "textile".

(6) Criteriile revizuite, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse.

(7) Prin urmare, Decizia 2009/567/CE ar trebui înlocuită prin prezenta decizie.

(8) Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru produse textile pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/567/CE, astfel încât aceștia să aibă timp suficient să își adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse "produse textile" cuprinde:

(a) îmbrăcăminte și accesorii din material textil: îmbrăcăminte și accesorii cu un conținut de fibre textile de cel puțin 80% din greutate, țesute, nețesute sau tricotate;

(b) textile de interior: produse textile utilizate în spații interioare, cu un conținut de fibre textile de cel puțin 80% din greutate, țesute, nețesute sau tricotate;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...