Comisia Europeană

Decizia nr. 333/2014 privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul portalului european e-justiție
Număr celex: 32014D0333

Modificări (...)

În vigoare de la 06 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1) În comunicarea sa din mai 2008 (1), Comisia a declarat că va concepe și realiza portalul european e-justiție (denumit în continuare "portalul"), care urma să fie gestionat în strânsă cooperare cu statele membre.

(1) COM(2008) 329 final, 30.5.2008.

(2) Planul de acțiune multianual 2009-2013 privind e-justiția europeană din 8 noiembrie 2008 a încredințat Comisiei Europene sarcina de a realiza portalul. Portalul a fost lansat la 16 iulie 2010. Adoptarea prezentei decizii a devenit necesară abia acum, întrucât portalul este abia acum gata pentru prima interconectare a registrelor naționale, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Portalul urmărește să contribuie la realizarea spațiului judiciar european prin facilitarea și îmbunătățirea accesului la justiție și prin mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, în vederea facilitării procedurilor judiciare electronice transfrontaliere și a cooperării judiciare.

(4) Atunci când pun în aplicare dreptul european, instituțiile, organismele, birourile și agențiile Uniunii Europene, precum și statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal prevăzut la articolul 8 din Cartă.

(5) Având în vedere că diversele atribuții și funcții ale Comisiei și ale statelor membre în cadrul portalului vor implica diferite responsabilități și obligații în ceea ce privește protecția datelor, este esențial ca acestea să fie delimitate în mod clar.

(6) Având în vedere natura specifică a activităților legate de portalul e-justiție, rezultată în urma cooperării dintre Comisie și statele membre, rolul Comisiei în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul portalului este limitat. Trebuie precizat faptul că, în ceea ce privește conținutul bazelor de date naționale interconectate puse la dispoziție prin intermediul portalului, Comisia nu are nicio responsabilitate.

(7) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie în cadrul portalului. În acest context, Comisia este responsabilă, în special, pentru asigurarea infrastructurii informatice necesare pentru funcționalitățile portalului, inclusiv a interconectării bazelor naționale de date.

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, scopul prelucrării datelor cu caracter personal ar trebui specificat în mod explicit. Prin urmare, Comisia ar trebui să prelucreze date cu caracter personal în cadrul portalului numai în măsura în care această acțiune furnizează acces la bazele de date naționale interconectate care conțin date cu caracter personal, oferă servicii interactive care le permit utilizatorilor să comunice direct cu autoritățile competente dintr-un alt stat membru, asigură accesul la informațiile publice destinate utilizatorilor înregistrați sau furnizează date de contact.

(9) Comisia ar trebui să introducă în sistem tehnologii care reflectă conceptul de "protecția datelor începând cu momentul conceperii". În punerea în aplicare a acestui concept, o evaluare a impactului în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor ar trebui efectuată în faza de proiectare a funcționalității asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul portalului și a altor funcționalități ale portalului. Evaluarea ar urma să identifice potențialele riscuri legate de protecția datelor. În același timp, ar urma să stabilească acțiunile și măsurile de protecție adecvate care să fie încorporate în sistemul de protecție a datelor cu caracter personal.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...