Comisia Europeană

Decizia nr. 314/2014 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru centralele termice cu apă [notificată cu numărul C(2014) 3452] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0314

Modificări (...)

În vigoare de la 03 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea, pentru fiecare grup de produse, a unor criterii specifice privind eticheta ecologică a UE.

(3) Comisia a întocmit un raport preliminar privind aspectele tehnice, de mediu, economice și juridice ale grupului de produse "centrale termice cu apă" utilizat de regulă în Uniune, pe care l-a pus la dispoziția publicului pentru observații. Studiul care stă la baza acestui raport (denumit în continuare "studiul") a fost elaborat împreună cu părțile interesate din Uniune și din țări terțe.

(4) Conform rezultatelor studiului prezentate în raportul preliminar, consumul de energie din faza de utilizare contribuie în modul cel mai semnificativ la impactul global asupra mediului produs de centralele termice cu apă. Prin urmare, trebuie să se promoveze utilizarea centralelor termice cu apă eficiente din punct de vedere energetic și cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și, în plus, să se susțină centralele termice care utilizează tehnologii cu impact redus asupra mediului și care s-au dovedit a fi sigure pentru consumatori.

(5) Este oportun să se stabilească criteriile privind eticheta ecologică a UE pentru grupul de produse "centrale termice cu apă".

(6) Criteriile, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, trebuie să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupul de produse "centrale termice cu apă" cuprinde produsele utilizate pentru a produce căldură într-un sistem de încălzire centrală cu apă, în care apa încălzită este distribuită cu ajutorul pompelor de circulație și al emițătorilor de căldură cu scopul de a atinge și a menține la nivelul dorit temperatura interioară a unui spațiu închis, cum ar fi o clădire, o locuință sau o cameră. Generatorul de căldură produce căldură prin unul sau mai multe din următoarele procese și tehnologii:

(a) arderea combustibililor fosili gazoși, lichizi sau solizi;

(b) arderea biomasei gazoase, lichide sau solide;

(c) utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;

(d) captarea căldurii ambiante din aer, apă sau sol și/sau captarea căldurii rezultate din arderea deșeurilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...