Comisia Europeană

Decizia nr. 312/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior [notificată cu numărul C(2014) 3429] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0312

Modificări (...)

În vigoare de la 23 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede că trebuie stabilite criterii specifice privind eticheta ecologică a UE, în funcție de grupele de produse.

(3) Pentru a reflecta mai bine cea mai bună performanță de pe piață pentru această grupă de produse și a ține seama de inovațiile din ultimii ani, se consideră adecvat să se modifice sfera grupei de produse și să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(4) Deciziile 2009/543/CE și 2009/544/CE ale Comisiei se referă la vopselele de exterior și, respectiv, de interior. Aceste produse au fost reunite într-un singur document privind criteriile, pentru a reduce sarcina administrativă a organismelor competente și a solicitanților. În plus, criteriile revizuite reflectă noile cerințe privind substanțele periculoase care au fost introduse ulterior adoptării deciziilor menționate prin Regulamentul (CE) nr. 66/2010.

(5) Criteriile urmăresc, în special, promovarea produselor care au un impact mai redus asupra mediului pe durata ciclului lor de viață și o calitate ridicată, sunt performante și rezistente pe termen lung și conțin o cantitate limitată de substanțe periculoase (1) și de compuși organici volatili. Produsele cu performanțe mai bune în ceea ce privește aceste aspecte trebuie promovate prin intermediul etichetei ecologice. Prin urmare, este oportun să se stabilească criterii privind eticheta ecologică a UE pentru grupul de produse "vopsele și lacuri".

(1) Substanțe incluse în clasele de pericol stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul CEA).

(6) Criteriile revizuite, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente trebuie să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse.

(7) Prin urmare, Deciziile 2009/543/CE și 2009/544/CE trebuie înlocuite cu prezenta decizie.

(8) Trebuie prevăzută o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru vopsele și lacuri de interior și exterior pe baza criteriilor stabilite în Deciziile 2009/543/CE și 2009/544/CE, astfel încât aceștia să dispună de suficient timp pentru a-și adapta produsele în vederea conformării cu criteriile și cerințele revizuite.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse "vopsele și lacuri de interior și exterior" cuprinde vopsele și lacuri decorative de interior și exterior, baițuri și produse similare destinate utilizării de către consumatori și utilizatori profesioniști, care intră sub incidența Directivei 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Grupa de produse "vopsele și lacuri de interior și exterior" cuprinde: acoperiri și vopsele pentru podele; produse nuanțate de către distribuitori la cererea decoratorilor neprofesioniști (consumatori) sau profesioniști, sisteme de nuanțare, vopsele decorative lichide sau sub formă de pastă, eventual preambalate, nuanțate sau preparate de fabricant pentru a satisface nevoile consumatorilor, inclusiv vopsele pentru lemn, baițuri pentru lemn și pontoane, acoperiri pentru zidărie și acoperiri de finisare pentru suprafețe metalice, grunduri și substraturi pentru aceste sisteme de produse, astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 2004/42/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...