Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 5 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme referitoare la omologarea farurilor etanșe ("sealed beam") pentru autovehicule, care emit o lumină de întâlnire asimetrică europeană sau o lumină de drum sau ambele
Număr celex: 32014X0529(01

Modificări (...)

În vigoare de la 29 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 03 de amendamente - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIUL DE APLICARE (1)

(1) Nicio dispoziție din prezentul regulament nu împiedică o parte la acord care aplică prezentul regulament să interzică combinarea unui far care încorporează un dispersor din material plastic omologat în temeiul prezentului regulament cu un dispozitiv mecanic de curățare a farurilor (cu ștergătoare).

Prezentul regulament se aplică farurilor etanșe (SB) pentru vehiculele din categoria T (2).

(2) Astfel cum sunt definite în anexa 7 la Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2, astfel cum a fost modificat ultima oară prin amendamentul 4).

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament,

2.1. far "etanș" (sealed beam - denumit în continuare "far SB") înseamnă un far ale cărui elemente, ce cuprind un sistem reflector, un sistem dispersor și una sau mai multe surse de iluminare electrice, fac parte dintr-un ansamblu care a fost sigilat în timpul fabricației și care nu poate fi demontat fără a deveni complet inutilizabil;

2.2. "dispersor" înseamnă elementul cel mai exterior al farului (unității) care transmite lumina prin suprafața iluminantă;

2.3. "acoperire" înseamnă orice produs(e) aplicat(e) într-unul sau mai multe straturi pe suprafața exterioară a unui dispersor.

2.4. Se consideră ca fiind de tipuri diferite farurile SB care prezintă una sau mai multe diferențe în ceea ce privește următoarele elemente esențiale, ca formă sau caracteristici:

2.4.1. denumirea comercială sau marca;

2.4.2. caracteristicile sistemului optic;

2.4.3. adăugarea de elemente capabile să modifice rezultatele optice prin reflexie, refracție, absorbție și/sau deformare în timpul funcționării;

2.4.4. tensiunea nominală (se poate acorda același număr de omologare dacă se schimbă numai tensiunea nominală);

2.4.5. puterea nominală;

2.4.6. forma filamentului (filamentelor);

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...