Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 128/2014 cuprinzând Dispoziții uniforme privind omologarea surselor de lumină cu diode electroluminiscente [light emitting diode (LED)] destinate a fi utilizate în lămpile omologate pentru vehiculele cu motor și remorcile acestora
Număr celex: 42014X0529(02

Modificări (...)

În vigoare de la 29 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare a prezentului regulament se verifică în ultima versiune a documentului privind situația documentului CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 2 la versiunea inițială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică surselor de lumină cu LED indicate în anexa 1 care sunt destinate a fi utilizate în lămpile de semnalizare omologate ale vehiculelor cu motor și ale remorcilor acestora.

2. DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE

2.1. Definiții

2.1.1. Definiția noțiunii de "categorie"

Termenul "categorie" este utilizat în prezentul regulament pentru a descrie diferitele proiectări de bază ale surselor de lumină cu LED standardizate. Fiecare categorie are o denumire specifică, de exemplu: "LW 1", "LY2", "LR 2".

2.1.2. Definiția noțiunii de "tip"

Sursele de lumină cu LED de diferite "tipuri" sunt surse de lumină cu LED din aceeași categorie care diferă în ceea ce privește aspecte esențiale, precum:

2.1.2.1. Marca sau denumirea comercială;

Sursele de lumină cu LED care poartă aceeași marcă sau denumire comercială, dar sunt fabricate de producători diferiți, sunt considerate a fi de tipuri diferite. Sursele de lumină cu LED fabricate de același producător care diferă doar prin marca sau denumirea comercială pot fi considerate a fi de același tip.

2.1.2.2. Proiectarea sursei de lumină, în măsura în care aceste diferențe afectează rezultatele optice;

2.1.2.3. Tensiunea nominală.

2.2. Cererea de omologare

2.2.1. Cererea de omologare este înaintată de proprietarul mărcii sau denumirii comerciale sau de reprezentantul acreditat al acestuia.

2.2.2. Fiecare cerere de omologare este însoțită de (a se vedea, de asemenea,punctul 2.4.2):

2.2.2.1. Desene în trei exemplare, suficient de detaliate pentru a permite identificarea tipului;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...