Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 303/2014 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale (BCE/2014/8)
Număr celex: 32014D0008(01

Modificări (...)

În vigoare de la 28 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 132 alineatul (1) a doua liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34.1 a doua liniuță,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 271 litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 35.6 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene coroborate cu considerentul 9 al Regulamentului (CE) nr. 3603/93 al Consiliului, Consiliul guvernatorilor este mandatat să evalueze respectarea de către băncile centrale naționale (BCN) a obligațiilor ce le revin în temeiul tratatelor. În acest sens, Consiliul guvernatorilor monitorizează respectarea de către BCN a interdicției de finanțare monetară astfel cum este prevăzută la articolul 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Prezenta decizie are drept scop clarificarea criteriilor pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le va aplica în ceea ce privește remunerarea depozitelor deținute de administrațiile publice și autoritățile publice la băncile centrale corespunzătoare acestora în legătură cu interdicția de finanțare monetară prevăzută de tratat, în sensul rolului de monitorizare al Consiliului guvernatorilor menționat anterior.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...