Comisia Europeană

Decizia nr. 256/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele din hârtie prelucrată [notificată cu numărul C(2014) 2774] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0256

Modificări (2)

În vigoare de la 08 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede că trebuie stabilite criterii specifice privind eticheta ecologică a UE, în funcție de grupele de produse.

(3) Întrucât produsele cu cea mai bună performanță de mediu trebuie produse reducând deversările de substanțe toxice sau eutrofice în ape, daunele sau riscurile de mediu legate de consumul de energie (încălzirea globală, acidifierea, epuizarea stratului de ozon, epuizarea resurselor neregenerabile) și daunele sau riscurile de mediu legate de utilizarea substanțelor chimice periculoase, este oportun să se stabilească criterii privind eticheta ecologică a UE pentru grupa de produse "hârtie prelucrată".

(4) Ținând seama de ciclul de inovare corespunzător acestei grupe de produse, criteriile revizuite, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, trebuie să fie valabile pentru o perioadă de trei ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse "produse din hârtie prelucrată" cuprinde următoarele produse:

(a) plicuri și sacoșe din hârtie constituite în proporție de cel puțin 90% în greutate din hârtie, carton sau substraturi pe bază de hârtie;

(b) produse de papetărie din hârtie constituite în proporție de cel puțin 70% în greutate din hârtie, carton sau substraturi pe bază de hârtie, cu excepția subcategoriilor dosare suspendabile și dosare cu șină metalică.

În cazul produselor menționate la litera (b), materialul plastic nu trebuie să depășească 10%, cu excepția bibliorafturilor cu inele, a caietelor, a agendelor pentru jurnale și a bibliorafturilor cu mecanism cu levier, la care greutatea materialului plastic nu trebuie să depășească 13%. În plus, greutatea metalului nu trebuie să depășească 30 g pe produs, cu excepția dosarelor suspendabile, a dosarelor cu șină metalică și a bibliorafturilor cu inele, la care această greutate poate fi de maximum 50 g, și a bibliorafturilor cu mecanism cu levier, la care greutatea respectivă poate fi de maximum 120 g.

(2) Grupa de produse "produse din hârtie prelucrată" nu cuprinde următoarele produse:

(a) produsele din hârtie tipărită pentru care criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE sunt stabilite în Decizia 2012/481/UE a Comisiei;

(b) produse pentru ambalare (cu excepția sacoșelor din hârtie).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...