Comisia Europeană

Decizia nr. 261/2014 privind înființarea infrastructurii de cercetare Euro-Argo sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Euro-Argo ERIC)
Număr celex: 32014D0261

Modificări (...)

În vigoare de la 09 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos, Republica Finlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au solicitat Comisiei să înființeze infrastructura de cercetare Euro-Argo sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Euro-Argo ERIC). Regatul Norvegiei și Republica Polonă și-au făcut cunoscută decizia de a participa inițial la Euro-Argo ERIC în calitate de observatori.

(2) Republica Franceză a fost aleasă de către Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Norvegiei, Republica Polonă, Republica Finlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în calitate de stat membru gazdă al Euro-Argo ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se înființează infrastructura de cercetare Euro-Argo sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Euro-Argo ERIC).

(2) Statutul Euro-Argo ERIC este prevăzut în anexă. Statutul este actualizat permanent și pus la dispoziția publicului pe site-ul internet al Euro-Argo ERIC și la sediul său statutar.

(3) Elementele esențiale ale statutului pentru a căror modificare este necesară aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 sunt prevăzute la articolele 1, 3, 4, 13, 23-31.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 mai 2014.

Pentru Comisie
Președintele
Jose Manuel BARROSO

ANEXĂ

STATUTUL EURO-ARGO ERIC

Republica Federală Germania,
Republica Elenă,
Republica Franceză,
Republica Italiană,
Regatul Țărilor de Jos,
Republica Finlanda,
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
denumite în continuare individual "membru fondator" și colectiv "membri fondatori", ,
și
Regatul Norvegiei, Republica Polonă,
denumite în continuare individual "observator fondator" și colectiv "observatori fondatori",

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...