Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 57/2001 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea farurilor pentru motociclete și vehicule asimilate ca atare
Număr celex: 42014X0501(01

Modificări (...)

În vigoare de la 01 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 02 de amendamente - Data intrării în vigoare: 12 septembrie 2001

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării farurilor care utilizează lămpi cu filament și care încorporează dispersoare din sticlă sau din material plastic (1), care sunt furnizate pentru echiparea motocicletelor și vehiculelor asimilate cu motocicletele.

(1) În prezentul regulament nu există nicio interdicție care să împiedice o parte la acord care aplică prezentul regulament să interzică combinarea unui far care are în componență un dispersor din material plastic, omologat în temeiul prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic (cu lamelă) de curățare a farului.

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "dispersor" înseamnă elementul cel mai exterior al farului (al unității) care transmite lumina prin suprafața iluminantă;

2.2. "acoperire" înseamnă orice produs sau produse aplicate într-unul sau mai multe straturi pe suprafața exterioară a unui dispersor;

2.3. "faruri de tipuri diferite" înseamnă faruri care prezintă diferențe esențiale între ele, ca de exemplu:

2.3.1. marca sau denumirea comercială;

2.3.2. marcajul farului, astfel cum este definit la punctul 4.1.4 de mai jos;

2.3.3. caracteristicile sistemului optic;

2.3.4. adăugarea sau eliminarea elementelor care pot modifica rezultatele optice prin reflexie, refracție sau absorbție și/sau deformare în timpul funcționării. O modificare a culorii fasciculelor emise de farurile ale căror alte caracteristici nu sunt modificate nu constituie o modificare a tipului de far. Același număr de omologare este alocat în mod corespunzător acestor faruri;

2.3.5. materialele din care sunt realizate dispersoarele și acoperirea, dacă este cazul.

3. CEREREA DE OMOLOGARE A UNUI FAR (2)

(2) Cerere de omologare a unei lămpi cu filament: a se vedea Regulamentul nr. 37.

3.1. Cererea de omologare este prezentată de către proprietarul denumirii comerciale sau de reprezentantul acreditat al acestuia.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...