Comisia Europeană

Decizia nr. 209/2014 privind echivalențele între categoriile de permise de conducere [notificată cu numărul C(2014) 1625] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0209

În vigoare de la 23 aprilie 2014 până la 08 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, în special articolul 13 primul paragraf,

întrucât:

(1) Directiva 2006/126/CE prevede că toate permisele de conducere eliberate de statele membre, inclusiv cele care au fost eliberate înainte de data punerii în aplicare a principiului recunoașterii reciproce, ar trebui să fie recunoscute reciproc.

(2) Principiul recunoașterii reciproce a permiselor de conducere implică recunoașterea tuturor drepturilor conferite unui titular de permis în conformitate cu dispozițiile de drept intern în vigoare la acel moment.

(3) Directiva 2006/126/CE prevede că statele membre ar trebui să stabilească echivalențele între categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a respectivei directive și cele definite la articolul 4 din directivă. Comisia ar trebui să-și dea acordul cu privire la aceste echivalențe, într-o formă juridică având caracter obligatoriu.

(4) Ca urmare a aderării Croației la Uniune, este necesar să se includă permisele de conducere emise de această țară în tabelele de echivalențe instituite prin Decizia 2013/21/UE a Comisiei.

(5) De la momentul adoptării Deciziei 2013/21/UE, Republica Cehă, Germania, Grecia, Italia, Slovenia și Suedia au comunicat corecții ale echivalențelor care au fost autorizate prin decizia menționată.

(6) Prin urmare, Decizia 2013/21/UE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică tuturor permiselor de conducere valabile eliberate în statele membre și aflate în circulație.

Articolul 2

Tabelele de echivalențe între categoriile de permise de conducere care au fost eliberate de statele membre înainte de punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE și categoriile armonizate de permise de conducere definite la articolul 4 din Directiva 2006/126/CE sunt prezentate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

(1) Categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE dau dreptul titularului de a conduce vehicule din categoriile corespunzătoare descrise în anexă, fără preschimbarea permisului de conducere. Pot fi aplicate unele restricții, care sunt indicate, pentru dreptul în cauză, în anexa la prezenta decizie.

(2) La preschimbarea unui permis de conducere cu un permis de conducere de model UE, astfel cum este descris în anexa I la Directiva 2006/126/CE, dreptul de echivalare este acordat astfel cum este descris în anexa la prezenta decizie.

(3) Codurile care indică restricția drepturilor corespunzătoare sunt codurile UE armonizate, astfel cum se specifică în anexa I la Directiva 2006/126/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...