Comisia Europeană

Decizia nr. 203/2014 privind adoptarea programului de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-2017 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0203

Modificări (...)

În vigoare de la 18 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007, în special articolul 24 alineatul (1),

întrucât:

(1) Pentru a asigura punerea în aplicare a programului LIFE, este necesară adoptarea unui program de lucru multianual pentru perioada 2014-2017.

(2) Pentru a stabili un cadru pentru punerea în aplicare a celor două subprograme ale programului LIFE, programul de lucru multianual pentru perioada 2014-2017 ar trebui să specifice alocarea orientativă de fonduri între domeniile prioritare și tipurile de finanțare, temele de proiect care pun în aplicare prioritățile tematice stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1293/2013, metodologia tehnică de selecție a proiectelor, criteriile de atribuire a subvențiilor și calendarele orientative pentru cererile de propuneri.

(3) Programul de lucru multianual pentru perioada 2014-2017 ar trebui să conțină, de asemenea, rezultatele calitative și cantitative, indicatorii și obiectivele specifice pentru fiecare domeniu prioritar și tip de proiecte, în conformitate cu indicatorii de performanță și obiectivele specifice pentru fiecare domeniu prioritar, pentru a facilita evaluarea rezultatelor și impactului programului. Pe baza evaluărilor ex ante, Comisia a identificat două instrumente financiare inovatoare adecvate pentru finanțarea proiectelor, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013.

(4) Acele instrumente financiare ar trebui să fie testate pe tot parcursul programului multianual de lucru, pentru a demonstra potențialul lor considerabil în ceea ce privește mobilizarea de fonduri de la investitorii în domeniul biodiversității și al atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, abordând astfel barierele financiare existente din calea dezvoltării proiectelor în aceste domenii.

(5) Pe baza experienței pozitive înregistrate în cazul altor instrumente financiare gestionate de Banca Europeană de Investiții (BEI), precum și a acoperirii geografice a BEI, care îi permite să ajungă la beneficiari potențiali din întreaga Uniune, punerea în aplicare a Mecanismului de finanțare a capitalului natural și a Instrumentului de finanțare privată pentru eficiență energetică, finanțate prin contribuții de la programul LIFE, ar trebui să fie încredințată acestei instituții.

(6) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a programului de lucru multianual și întrucât Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul emis de Comitetul pentru programul LIFE pentru mediu și politici climatice instituit prin articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Programul de lucru multianual

Se adoptă programul de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-2017, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2 Contribuția Uniunii la programul de lucru multianual

Contribuția maximă la programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017 este de 1 796 242 000 EUR și este folosită pentru a finanța subprogramele și domeniile prioritare relevante după cum urmează:

1. O sumă totală de 1 347 074 499 EUR pentru subprogramul pentru mediu, care se repartizează după cum urmează:

(a) 495 845 763 EUR pentru domeniul prioritar "mediu și utilizarea eficientă a resurselor";

(b) 610 068 900 EUR pentru domeniul prioritar "natură și biodiversitate";

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...