Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 96 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea motoarelor cu aprindere prin compresie care urmează să fie instalate pe tractoare agricole și forestiere și pe utilaje mobile fără destinație rutieră, din punct de vedere al emisiilor de poluanți provenite de la motor
Număr celex: 42014X0322(01

Modificări (...)

În vigoare de la 22 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Seria 04 de amendamente - Data intrării în vigoare: 13 februarie 2014

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la motoare cu aprindere prin compresie:

1.1. utilizate la vehicule de categoria T (1) cu o putere netă peste 18 kW, dar nu mai mare de 560 kW,

1.2. utilizate la utilaje mobile fără destinație rutieră (1) cu o putere netă instalată peste 18 kW, dar nu mai mare de 560 kW, în condiții de funcționare la turație variabilă,

1.3. utilizate la utilaje mobile fără destinație rutieră (1) cu o putere netă instalată peste 18 kW, dar nu mai mare de 560 kW, în condiții de funcționare la turație constantă.

(1) În conformitate cu Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles -R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2) - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/ wp29resolutions.html

2. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

2.1. În sensul prezentului regulament,

2.1.1. "factori de ajustare" înseamnă factori aditivi (factor de ajustare la valoarea superioară și factor de ajustare la valoarea inferioară) sau factori multiplicativi care trebuie să fie luați în considerare în timpul regenerării periodice (ocazionale);

2.1.2. "ciclu de anduranță" înseamnă exploatarea unui utilaj sau a unui motor (turație, sarcină, putere) pe parcursul perioadei de acumulare de ore de funcționare;

2.1.3. "limită de emisii aplicabilă" înseamnă o limită de emisii la care este supus un motor;

2.1.4. "omologare a unui motor" înseamnă omologarea unui tip de motor sau a unei familii de motoare, din punct de vedere al nivelului de emisii de gaze și particule poluante provenite de la motorul respectiv;

2.1.5. "condensare apoasă" înseamnă precipitarea constituenților care conțin apă, dintr-o fază gazoasă într-o fază lichidă. Condensarea apoasă depinde de umiditate, presiune, temperatură și concentrațiile altor constituenți, cum ar fi acidul sulfuric. Acești parametri variază în funcție de umiditatea aerului de admisie, umiditatea aerului de diluare, raportul aer-combustibil din motor și de compoziția combustibilului, inclusiv cantitatea de hidrogen și sulf din combustibil;

2.1.6. "presiune atmosferică" înseamnă presiunea atmosferică statică umedă, absolută. Trebuie notat faptul că atunci când presiunea atmosferică este măsurată într-un tub, trebuie luate măsuri pentru ca pierderile de presiune între atmosferă și locul de măsurare să fie neglijabile și trebuie să se țină cont de modificările presiunii statice din tub rezultate din debit;

2.1.7. "etalonare" înseamnă procesul de reglare a răspunsului unui sistem de măsurare astfel încât indicațiile acestuia să corespundă unei serii de semnale de referință. A se vedea și "verificare";

2.1.8. "gaz de etalonare" înseamnă un amestec de gaze purificate utilizat pentru etalonarea analizoarelor de gaze. Gazele de etalonare trebuie să satisfacă specificațiile de la punctul 9.5.1. din anexa 4B. Trebuie notat faptul că gazele de etalonare și gazele de reglare a sensibilității sunt similare din punct de vedere cantitativ, dar diferă în ceea ce privește funcția lor primară. Diferitele verificări ale performanței analizoarelor de gaze și ale componentelor de manipulare a eșantioanelor pot fi efectuate fie asupra gazelor de etalonare, fie asupra gazelor de reglare a sensibilității;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...