Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 50 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) - Dispoziții uniforme referitoare la omologarea lămpilor de poziție față, lămpilor de poziție spate, lămpilor de stop, lămpilor indicatoare de direcție și dispozitivelor de iluminare a plăcii de înmatriculare spate pentru vehicule din categoria L
Număr celex: 42014X0329(01

Modificări (...)

În vigoare de la 29 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 16 la versiunea originală a regulamentului - Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică lămpilor de poziție față, lămpilor de poziție spate, lămpilor de stop, lămpilor indicatoare de direcție și dispozitivelor de iluminare a plăcii de înmatriculare spate pentru vehicule din categoria L (1).

(1) În conformitate cu definiția din anexa 7 la Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, astfel cum a fost modificat ultima oară prin amendamentul 4).

2. DEFINIȚII

2.1. Definițiile termenilor:

Definițiile din Regulamentele nr. 53 sau 74 și din seriile de amendamente în vigoare la data formulării cererii pentru omologarea de tip se aplică prezentului regulament.

2.2. "Lămpi de poziție față, lămpi de poziție spate, lămpi de stop, lămpi indicatoare de direcție și dispozitive de iluminare a plăcii de înmatriculare spate de diferite tipuri" înseamnă lămpi care diferă, în cadrul fiecărei categorii, în privința unor aspecte esențiale, cum sunt:

(a) denumirea comercială sau marca;

(b) caracteristicile sistemului optic (niveluri de intensitate, unghiuri de distribuție a luminii, categoria sursei de lumină, modulul de sursă de lumină etc.).

Schimbarea culorii sursei de lumină sau a culorii oricărui filtru nu constituie o modificare a tipului.

2.3. Definițiile culorii luminii emise, formulate în Regulamentul nr. 48 și în seria de amendamente ale acestuia, în vigoare la data formulării cererii de omologare de tip, se aplică și prezentului regulament.

2.4. Trimiterile din prezentul regulament la lampa (lămpile) cu incandescență standard (etalon) și la Regulamentul nr. 37 se referă la Regulamentul nr. 37 și la seria de amendamente ale acestuia, în vigoare la data depunerii cererii de omologare de tip.

Trimiterile din prezentul regulament la sursa (sursele) de lumină LED standard (etalon) și la Regulamentul nr. 128 fac trimitere la Regulamentul nr. 128 și la seria de amendamente ale acestuia, în vigoare la data cererii de omologare de tip.

3. CEREREA DE OMOLOGARE

3.1. Cererea de omologare se depune de către titularul denumirii comerciale sau al mărcii sau de către reprezentantul său acreditat. Aceasta precizează:

3.1.1. destinația sau destinațiile dispozitivului supus omologării;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...