Comisia Europeană

Recomandarea nr. 180/2014 privind un al doilea plan de controale coordonate pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014H0180

Modificări (...)

În vigoare de la 29 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, în special articolul 53,

întrucât:

(1) Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 abilitează Comisia să recomande, în situațiile în care consideră că este necesar, planuri de controale coordonate organizate ad hoc, în particular pentru a stabili prevalența riscurilor asociate hranei pentru animale, produselor alimentare sau animalelor.

(2) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului stabilește norme ale Uniunii privind etichetarea produselor alimentare, aplicabile tuturor acestor produse.

(3) În conformitate cu Directiva 2000/13/CE, etichetarea și metodele utilizate nu ar trebui să inducă în eroare consumatorul, mai ales în ceea ce privește caracteristicile produselor alimentare, inclusiv în ceea ce privește natura reală și identitatea acestora. În plus, în absența unor norme specifice la nivelul Uniunii sau la nivel național, ar trebui ca denumirea comercială a unui produs alimentar să fie denumirea obișnuită în statul membru în care este vândut sau să fie o descriere a produsului alimentar, care să fie destul de clară pentru a permite cumpărătorului să cunoască natura reală a produsului.

(4) Toate ingredientele trebuie să fie menționate pe eticheta produselor alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităților de alimentație colectivă. În particular, în cazul produselor alimentare care conțin carne ca ingredient, atunci când sunt destinate consumatorului final sau unităților de alimentație colectivă, trebuie să se indice, direct pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta, și specia de animal de la care provine carnea. Dacă în denumirea produsului alimentar este menționat un ingredient, în lista ingredientelor trebuie să fie indicată și cantitatea acestuia, exprimată ca procentaj, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului în privința identității și a compoziției produsului alimentar.

(5) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului prevede cerințe suplimentare de etichetare aplicabile unor produse alimentare specifice de origine animală. În particular, regulamentul prevede că ambalajele produselor destinate consumatorului final care conțin carne tocată provenită, printre altele, de la solipede, trebuie să poarte o mențiune care să indice faptul că produsele respective ar trebui să fie gătite înainte de a fi consumate, dacă și în măsura în care aceasta este impusă prin normele naționale ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat produsul.

(6) În urma controalelor oficiale efectuate începând cu luna decembrie 2012 în mai multe state membre, Comisia a fost informată că anumite produse preambalate conțineau carne de cal, fapt care nu era indicat în lista de ingrediente care figura direct pe ambalaj sau pe o etichetă aplicată pe acesta. În schimb, denumirea anumitor astfel de produse alimentare și/sau lista de ingrediente aferentă se refereau într-o manieră înșelătoare doar la prezența cărnii de vită.

(7) În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, operatorii din sectorul produselor alimentare, în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție aflate sub controlul lor, trebuie să asigure faptul că produsele alimentare îndeplinesc cerințele legislației în domeniul alimentelor, care sunt relevante pentru activitățile lor și trebuie să verifice faptul că astfel de cerințe sunt îndeplinite.

(8) În Recomandarea Comisiei 2013/99/UE se recomandă statelor membre să pună în aplicare, timp de o lună, un plan de controale coordonate pentru a stabili prevalența practicilor frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare. Planul de controale coordonate recomandat a constat din două acțiuni. Prima acțiune a constat în controale corespunzătoare efectuate la nivelul comercianților cu amănuntul și al altor unități, pentru a se stabili dacă produsele alimentare preambalate și produsele alimentare care nu erau preambalate conțineau carne de cal care nu era menționată în mod corespunzător pe eticheta ambalajului sau, în cazul produselor alimentare care nu erau preambalate, dacă informațiile referitoare la prezența acestui tip de carne nu au fost puse la dispoziția consumatorului sau a unităților de alimentație colectivă. A doua acțiune a constat în controale corespunzătoare efectuate în unități care manipulează carne de cal destinată consumului uman, incluzând produsele alimentare provenite din țări terțe, pentru a se depista reziduuri de fenilbutazonă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...