Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 82/2001 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEEONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea farurilor pentru mopede, echipate cu lămpi cu incandescență cu halogen (lămpi HS2)
Număr celex: 42014X0325(02

Modificări (...)

În vigoare de la 25 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 12 septembrie 2001

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării farurilor echipate cu lămpi cu halogen (lămpi HS2), care sunt destinate echipării mopedelor și vehiculelor asimilate acestora.

2. DEFINIȚIA "TIPULUI"

"Faruri de diferite tipuri" înseamnă faruri care diferă în privința unor aspecte esențiale, precum:

2.1. denumirea comercială sau marca;

2.2. caracteristicile sistemelor optice;

2.3. includerea sau eliminarea unor componente care pot modifica rezultatele optice prin reflexie, refracție sau absorbție; O schimbare a culorii fasciculelor emise de faruri ale căror alte caracteristici nu sunt modificate nu este considerată o schimbare a tipului de far. Pentru astfel de faruri trebuie să se atribuie același număr de omologare.

3. CEREREA DE OMOLOGARE

3.1. Cererea de omologare se depune de către titularul denumirii comerciale sau al mărcii sau de către reprezentantul său acreditat în mod corespunzător.

3.2. Fiecare cerere de omologare este însoțită de:

3.2.1. desene, în trei exemplare, suficient de detaliate pentru a permite identificarea tipului (a se vedea punctele 4.2 și 5.3) și care să reprezinte farul văzut în secțiune transversală (pe verticală) și în vedere frontală, cu detalii ale striațiilor dispersorului, dacă este cazul;

3.2.2. o descriere tehnică succintă;

3.2.3. următoarele eșantioane:

3.2.3.1. două eșantioane cu dispersoare incolore;

3.2.3.2. două eșantioane pentru verificarea unui filtru sau ecran colorat (sau a unui dispersor colorat).

3.3. Autoritatea competentă verifică existența unor condiții satisfăcătoare pentru asigurarea controlului efectiv al conformității producției, înainte de acordarea omologării de tip.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...